Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"Varför ska jag välja den här arbetsplatsen?"

2022-03-04 Marlene Berglund

– Vi möter nu en helt ny generation, med helt nya krav på arbetsgivare och ledare, säger Sanna Thomassen, avdelningschef på WSP. I dagens rekryteringssammanhang går unga talanger rakt in i dialogen och frågar oss varför de ska välja den här arbetsplatsen. Den frågan fick man inte förut. Värden och syften är viktigare än pengar. Nästa generation förväntar sig också att arbetet ska bidra med mer än klassiskt arbete; mer personlig utveckling, kunskap, och möjligheter. Som chef måste du axla hela erbjudandet och ha genuin förståelse för varje respektive medarbetares resa.

– På WSP jobbar vi med interna, omvända, mentorprogram. Vi låter unga anställda agera mentorer åt våra seniora resurser både i Sveriges ledningsgrupp men även i andra delar av organisationen. Det skapar mervärde för båda parter där de yngre medarbetarna ges en djupare förståelse för företaget samtidigt som våra seniora medarbetare kontinuerligt trimmar sin förståelse för det breda samhälle vi möter där ute.

– Ledarens ansvar är stort, men inte större än någon annans, säger Marcus Hjärtsjö, chef på Länsförsäkringar Fondliv. Samtalet har genomsyrats av en gemensam övertygelse kring att ansvar och ledarskap nu sprids och distribueras längre ut i organisationen. Varför skulle då inte det också gälla arbetet med värderingarna? Alla har ansvar, vilket innebär att det är viktigt att leva efter företagets värderingar. I alla diskussioner, beslut, kontrakt eller affärsplaner vävs värderingarna in. Hos oss har det varit viktigt att syfte och värderingar inte är skrivbordsprodukter utan finns närvarande i arbetet hela tiden. Även i vårt rekryteringsarbete, där de personliga egenskaperna som överensstämmer med våra värderingar numera väger tyngre än specialistkunskaper.
 

Marcus_Sanna

 
Sanna Thomassen och Marcus Hjärtsjö är två av åtta chefer och HR-chefer som intervjuas i rapporten "Framtidschefen". Läs mer om dagens och morgondagens arbetsplats och ledarskap och låt dig inspireras.