Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Tre utmaningar för dagens chefer - så lyckas du!

2021-04-22 Marlene Berglund

Johan Lundberg är organisationspsykolog och en av Företagsuniversitetets stjärnkursledare inom ledarskap. Vi har tillsammans med Johan tagit fram ett spännande och rykande aktuellt chefsprogram som kombinerar ledarskapet och affären. Vi har frågat Johan vilka de största utmaningarna för dagens chefer är och vilka lösningar som finns.

Johan Lundberg_2021_Foto Malin Kihlstrom_high res  (58)

Utmaning 1 – Hybridledarskapet

Det vi kallar hybridledarskap, alltså kombinationen av att leda på plats och på distans, har nu blivit etablerat inom alla branscher och på alla nivåer. Ledarskapsprocessen och ledarskapets kärna är desamma men leveransen blir annorlunda när vi inte träffas varje dag och kommunikationen till stor del sker via skärm. Distanskommunikation blir ”fattigare” då dimensioner som kroppsspråk och tonläge delvis försvagas och nyanserna försvinner

Lösning:

För att skapa närvaro och hålla kontakt med våra medarbetare även då vi inte träffas dagligdags måste vi höja kommunikationsnivån till nästa nivå. Det som tidigare var ett mejl bör bli ett digitalt möte, ett telefonsamtal får bli ett videomöte. På så sätt ökar man innehållet i kommunikationen för att göra den tydligare och undvika missförstånd. Det är även viktigt att göra det möjligt att ställa frågor.

Utmaning 2 – Rörliga självstyrande team

De nya organisationerna är rörliga, teamen förändras kontinuerligt och är ofta självstyrande. Vi talar om ett distribuerat ledarskap där ledarskapet inte längre är en roll utan en funktion. Det är inte självklart att det är chefen som alltid är ledare. Och det är svårare att som chef ha full insyn. Hur ska man hantera detta?

Lösning:

Som chef kan du distribuera ledarskapet, aktivt stötta teamets eget ledarskap i stället för att själv vara inne och detaljstyra. Du är fortfarande chef, men någon i teamet koordinerar, leder möten och driver på framåt.

Utmaning 3 - Från grupputveckling till teaming

När grupperna ständigt förändras och man ofta sitter med i flera olika grupper har vi gått från grupputveckling till ”teaming”. Det handlar inte längre om att skapa effektiva team som får utvecklas under en längre tid utan om att bygga samarbetsgrupper och utveckla samarbetsfärdigheter som kommer till användning i alla olika grupperingar.

Lösning:

Det är viktigt att ge medarbetarna stöd och möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga. Särskilt viktigt är [JL5] att aktivt dela information när ingen har den kompletta bilden utan var och en sitter inne med en del av informationen.

Chefsprogrammet kombinerar ledarskap och affär

I höst har Chefsprogrammet premiär. Ett chefsprogram som kombinerar ledarskap och affär med mål att ge dig som chef ett komplett paket med de kunskaper och verktyg du behöver för att bli framgångsrik idag. Johan, hur tänkte ni när ni utvecklade Chefsprogrammet?

-  Vi tyckte det var viktigt att inte bara utveckla ett program för gårdagens eller framtidens chefer utan att utgå från de förändringar som redan skett och sker i detta nu. Målet är att ge kunskaper som gör att du som chef kan bli framgångsrik idag. Vi har kombinerat ledarskapet med affären, det vi i programmet kallar ”business perspectives”. Vi menar att genom att kombinera de perspektiven kan man få större utväxling.

- Utbildningen är upplagd på tre nivåer: ledarskap för individen – teamet - organisationen. Det är samma ledarskap, men kräver delvis olika kunskaper och färdigheter.

- För att åstadkomma förändring är det viktigt att redan under programmets gång omsätta kunskaperna i praktiken, till den egna verkligheten. Egentligen skulle vi kunna kalla det ett träningsprogram för chefer i stället för en utbildning.

Läs mer om Chefsprogrammet här.