Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Tre goda råd till dig som ska dra igång ett IT-projekt

2022-09-15 Marlene Berglund

Jakob Iich är funktionell IT-specialist med erfarenhet från bland annat Cap Gemini. Han är också en av kursledarna på Företagsuniversitetets nya IT-projektutbildningar. Här ger han tre goda råd till dig som är IT-projektledare.

1/ Försök att förstå projektets mål och syfte så tidigt som möjligt för att undvika framtida hinder, missförstånd och omarbetningar som är tidskrävande och kostsamt för bolaget.

2/ Ha en tydlig ”top-down-kommunikation” för att få organisationen som helhet att dra åt samma håll. Det är viktigt att ha med sig alla intressenter i ett tidigt skede mot ett gemensamt mål. 

3/ Ha en tydlig och realistisk projektplan där ni tänkt igenom resursbehovet och säkerställt att rätt kompetens finns.