Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Tips: Så förbättrar du kravprofilen och (undviker felrektyreringar)

2015-09-02 Daniel Kjellsson

Felrekryteringar är inte bara kostsamma utan ofta förekommande. Åtta av tio svenska företag har minst en gång blivit lidande av en felrekrytering, visar en studie från rekryteringskonsulten SHL.

Drygt hälften av de 500 deltagande personalcheferna anger “Fel personliga egenskaper” som orsaken till att det inte fungerat.  På delad andra plats kommer ”Fel kompetens för rollen” och ”Samarbetssvårigheter med övriga personer i arbetsgruppen”.

jobb

 

Anders Rydbacken, säljchef på SHL, menar att för lite fokus läggs på de sökandes personligheter:

– Ofta prioriterar de rekryteringsansvariga branscherfarenhet, och då är det lätt att förbise kandidatens personliga egenskaper, säger Rydbacken. De är inte sällan det viktigaste för hur personen ska lyckas i sin nya tjänst. Både när det gäller att lära sig rollen och att passa in i företagskulturen.

Nedbantade personalavdelningar och bristande kravprofiler anges som primära orsaker. En tunn personalstyrka kan vara en svår nöt att knäcka på egen hand, men kravprofilen kan genast förbättras. Nedan följer några snabba tips:

  1. Börja i god tid. Framförhållning är en nyckel till framgångsrik rekrytering. Gör en grundlig genomgång av vilken kompetens som krävs för att klara företagets och rollens utmaningar de kommande åren.
  2. “Social kompetens” och termer som “många bollar i luften” är svåra att mäta. Exemplifiera istället med situationer och uppgifter från den faktiska tjänsten och vardagen. Att ha “arbetat med 18 parallella projektbudgetar och 265 involverade projektansvariga” kan anses vara att “ha många bollar i luften” men är en tydligare beskrivning av såväl tjänsten som kravprofilen.
  3. Följ upp med en ordentlig intervju. Vrid och vänd på kompetens och erfarenhet – men också på motivationen och intresset för tjänsten.