Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Som HR Business Partner arbetar du nära affären och bidrar med värde

2021-09-15 Marlene Berglund

Rollen som HR Business Partner är bred, rolig och utmanande, säger Anna Lundberg, kursledare på ”HR Business Partner – diplomutbildning”. Den kan se olika ut beroende på vilken organisation du arbetar i, men en gemensam nämnare är att du som HR Business Partner ska arbeta nära affären och se till att HR-processerna bidrar till resultatet. Du måste ligga steget före och föra en dialog med organisationens alla olika delar.

Anna och Cecilia

- HR kan bidra med att vara länken mellan företagets ledning och personalen, samt mellan företaget och omvärlden. Med kunskap om verksamheten kan man benchmarka, lära och inspireras av andra företag som gjort samma förändringsresa. Det gäller att vara ”up to date” och veta var man kan hitta goda exempel. Alla kan inte göra som Spotify, som byggt upp sin verksamhet och organisation i den ”nya världen”, om man utgår från en mer traditionell organisation som ska göra en förflyttning. Men man kan välja att utveckla del för del och testa nya idéer utan att behöva riskera alltför mycket. Och det behöver inte kosta så mycket heller, säger Cecilia Jonsson, som tillsammans med Anna Lundberg leder utbildningen.

Mycket fokus på mental hälsa idag

- HR-avdelningarnas fokus ligger idag mycket på personalens psykiska välmående och mental hälsa. Särskilt nu när vi står mitt i en omställning där vi går mot ett mer flexibelt arbetssätt, där hybridformat och distansledarskap är det nya normala, säger Cecilia.

- Vi måste fundera på hur vi ska vi göra för att personalen ska må bra, trivas och stanna kvar i organisationen. Hur ska vi motivera och engagera? För vi vet ju att människor som mår bra och känner motivation och engagemang presterar bättre. Det är viktigt att HR är med i de organisatoriska förändringar som det nya flexibla arbetslivet kräver.

Vad krävs för att lyckas i rollen som HR Business Partner?

Anna och Cecilia säger att för att lyckas i rollen som HR Business Partner krävs kunskap inom många områden, både bredd och djup. Kunskapen ger dig friheten att kunna styra efter det som är viktigt för verksamheten. Du måste vara proaktiv, trygg i din kompetens och stark i din roll för att kunna äga din agenda och inte bli alltför styrd av de olika experterna.

Vad lär man sig på HR Business Partner - diplomutbildning?

Målet med utbildningen är att man ska känna sig trygg i rollen som HRBP, kunna agera självständigt och veta vilket värde man bidrar med. Det går naturligtvis att gå enstaka kurser för att fylla på med kunskap, men fördelen med vår diplomutbildning är att den utöver kunskaper inom de specifika områdena också ger en bra överblick som gör att man kan koppla ihop de olika delarna.

- En viktig bonus är att vi utgår från deltagarens egen verksamhet vad gäller exempel, övningar och diplomuppgiften, så både den som går utbildningen och organisationen får ett konkret värde., säger Anna.

Se programmet för HR Business Partner - diplomutbildning