Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"Projekt är en arbetsform för framtiden"

2022-03-10 Daniel Kjellsson

Agil projektledning är ingen ny term. Det är inte heller ett nytt förhållningssätt: Genom att låta projekt leverera en del i taget kan gruppen göra snabba förändringar när så krävs. Projekt drivs på ett mer effektivt och snabbfotat sätt.

Agila projekt är lättrörliga, kännetecknas av korta cykler med täta avstämningar och kan snabbt anpassas till ändrade förhållanden i projekt, organisation eller omvärld.

arbetslivet projektifieras

 

Det som däremot är nytt är att det pratas om agil projektledning i helt nya sammanhang. Kollegor, grupper och möten som aldrig tidigare positionerat sina arbeten och uppdrag som "projekt" ser nu sin vardag "projektifieras".

– Ja, hela arbetslivet är på väg att “projektifieras”, säger Anette Hallin, docent i företagsekonomi vid Mälardalens högskola. Det har blivit vanligare att kalla den tidsbegränsade arbetsform som syftar till att uppnå ett visst mål under en bestämd tid och med avdelade resurser för just ”projekt”.

Utvecklingen är relevant då omstruktureringen av arbetsmarknaden i den digitala utvecklingens spår innebär att ytterligare människor kommer att arbeta i projekt. Digital teknik har inlett en jobbpolarisering där människor som tidigare utfört rutinmässiga arbeten håller på att ersättas av automation och teknik. Men på andra sidan utvecklingen skapas nya jobb.

Att kompetensutveckla den breda organisationen i agil projektledning ger dagens anställda effektiv kompetensutveckling inom ett växande och eftertraktat kompetensområde. Dagens projektledare har alltså möjligheten att utvecklas till eftertraktade specialister och den större organisationen blir alla projektledare på grundnivå.

– Så som det ser ut nu så kommer jobb som kräver mellanmänsklig interaktion och mental flexibilitet att finnas kvar, fortsätter Anette Hallin vid Mälardalens högskola. Behovet av arbetskraft i denna typ av arbetsuppgifter kommer att öka och arbete överlag kommer allt mer frekvent ske i “projektform”. Projekt är en arbetsform för framtiden.