Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"Produktchefen måste vara en bra beställare, en bra kollega och – lyhörd för marknadens behov förstås!"

2020-08-25 Marlene Berglund

Loredana Jelmini är ny huvudkursledare på Företagsuniversitetets Produktchefsutbildning. Loredana har en både lång och bred erfarenhet från olika roller inom marknadsföring och kommunikation, främst från civilsamhället, offentlig sektor och organisationer som t.ex. Riksteatern och Nordiska museet.

Lloredana_Jelmini

- Jag är målinriktad och kommunikativ vilket är en bra kombination när man arbetar med marknadsföring och kommunikation . Jag har gått in och ut i olika chefsroller och arbetat med både utveckling, omorganisationer och marknadsföring. Jag tycker det är roligt och stimulerande att arbeta med grupper, som chef eller kursledare, och att kunna bidra till att människor växer och utvecklas.

- Med Riksteatern reste jag runt en del i landet och fick då förståelse för att det finns skillnader mellan att verka i storstad versus småstad när det gäller att nå olika målgrupper. Olika kanaler, olika budskap och olika förutsättningar. Det man som marknadsförare behöver är att hitta den strategi och de verktyg som fungerar i respektive sammanhang.

Vilka tror du är produktchefens största utmaningar idag?

- Jag tror att man som produktchef kan hamna i ett läge där man måste kunna förhålla sig till och föra dialog med chefer och kollegor på olika nivåer och olika avdelningar, marknad/kommunikation, sälj och produktion, mm. Och i dessa dialoger måste man alltid ha varumärket i fokus. En bra produktchef är en bra beställare, en bra kollega och – lyhörd för marknadens behov förstås!

Vad kan du bidra med som huvudkursledare i Produktchefsutbildningen?

- Jag har bred erfarenhet av att utveckla allt från individer, små företag och stora organisationer med komplex verksamhet där produktutveckling och kommunikation ligger i olika faser parallellt. Jag har också arbetat i kommuner där kommunikationen handlar om transparens och att få ut rätt information till medborgarna i valda kanaler. Med mig i den här utbildningen har jag också Lasse Folt, som har erfarenhet från mer kommersiell verksamhet. Tillsammans har vi ett helhetsperspektiv och kan ge den kunskap en produktchef behöver för att bli framgångsrik idag.

Vilken är ”kärnan” i den här utbildningen?

- Vi vill lära deltagarna att förstå mekanismerna som säkrar vägen för en produkt till den målgrupp där behovet finns, och att alltid ha varumärket i fokus. På utbildningen får man också praktiska verktyg och metoder som man har användning för direkt i sitt arbete.

Kursledarna i Produktchefsutbildningen är ett team som kompletterar varandra. Förutom Loredana Jelmini får du träffa Lasse Folt, med lång erfarenhet som marknadschef och vd på företag som t.ex. Strömma Turism och Sjöfart, Designtorget och Stockholm International Fairs, Natalie Eriksson, specialist på digital kommunikation och Joakim Wessman, advokat med marknadsrätt som ett av sina expertområden.

Nästa Produktchefsutbildning startar 1 oktober.