Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Ny aktuell utbildning i Learning & Devlopment - premiär i november

2021-05-31 Marlene Berglund

För dig som vill arbeta aktivt och framåtsträvande med upskilling och reskilling

Lärande och kompetensutveckling får en alltmer central roll i organisationen. Hur väl vi planerar, genomför och analyserar intern kompetensutveckling påverkar vår förmåga att attrahera nya medarbetare, behålla de kollegor vi har idag och leverera enligt våra mål. En lärande organisation är mer innovativ, snabbrörlig och motståndskraftig. Vilket har medfört att kompetens- och affärsstrategi går hand i hand och lärande idag diskuteras i både vd-rum och på styrelsemöten.

Företagsuniversitetets diplomkurs i Learning & Development hjälper dig att ta ert arbete med internt lärande från produktion till strategi. Med målbilden att kompetensutveckling ska agera som en affärsenhet i sig. Kursen tar avstamp i det strategiska arbetet kring att analysera vad organisationen ska lära sig, att skapa en strategisk affärsplan för det önskade lärandet och att kvantifiera och utvärdera insatsen i efterhand.

Som kursdeltagare får du en strategisk inblick i hur kompetensstrategier ser ut och fungerar i andra ledande bolag. Du får praktisk träning i verktyg som karriär- och lärandeplanering, feedback-modeller, kompetensinventering och att affärsmässigt motivera kunskapsinvesteringar. Kursen utvecklar dig till en strategisk ledare och affärspartner inom organisationens Learning & Development och lägger grunden för lönsam kompetensutveckling, ökad takt på innovation och affärsutveckling och en starkare position på marknaden.

Kursledare är Helena Bodin från Swedbank med erfarenhet från bland annat Panasonic och Fujitsu och Thomas Spjuth som har arbetat internationellt med IKEA:s Learning & Development.

Välkommen!

Läs mer om ubildningen Learning & Development här.