Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"Nu kan jag planera bättre under stress"

2022-11-15 Marlene Berglund

Nicolas Martinez är projektledare på kontors- och konferenshotellet Posthuset 7a i centrala Stockholm. Där arbetar han med försäljning, detaljplanering och förhandlingar. Han har gått kursen "Projektplanering under tidspress". Vi har frågat honom om vad han tyckte och vad han fick med sig.

Nicolas Martinez

- Jag hamnade i en intim grupp med olika bakgrund och erfarenheter vilket gjorde samtalet dynamiskt och brett. Kursledaren, Peter Brandt, var pedagogisk och höll ett bra tempo. Kursen var bra uppbyggd och gav bra praktiska exempel. Vi fick jobba både individuellt och i grupp, vilket gjorde att vi fick bra utdelning på de perspektiv som fanns i rummet. För min egen del tycker jag att jag fick en bra grundläggande insyn i hur man kan planera under stress och lägga upp sitt arbete på ett effektivare sätt. Det är också intressant att metoden kommer från det militära.

Kommer du att ha nytta av dina kunskaper?

- Jag tar med mig att vara noggrannare i mina preliminära förberedelser för att undvika de största fallgroparna. I mitt jobb idag behöver jag inte applicera en så utförlig metod, men jag tror absolut att jag kan ha nytta av det i framtiden.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att gå kursen?

- Om man arbetar med projektplanering har man absolut nytta av den här kursen oavsett nivå och tidigare erfarenhet. Även om nivån var hög så kände jag att man kunde få stöttning av både kursledare och övriga kursdeltagare. Jag rekommenderar kursen!

Läs mer om "Projektplanering under tidspress"