Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

”Nu äger jag min egen kunskap”

2020-08-10 Lotta Eriksson

– Det bästa efter att ha gått utbildningen är känslan av att jag äger min egen kunskap nu, det är skönt. Även om jag inte vet ett specifikt svar så vet jag var jag kan hitta informationen. Det berättar Jenny Nilsson, diplomerad säkerhetschef sedan maj 2019.

Jenny Nilsson hade arbetat med säkerhet i en kommun i nästan tio år när hon började titta på olika säkerhetschefsutbildningar. Hon hade hört talas om ”Säkerhetschef Diplomutbildning” hos Företagsuniversitetet av andra, gjorde egen research och landade i att det bara var den utbildningen som levde upp till hennes krav.

– Jag tyckte att det var den enda utbildning som hade helheten och gillade att det inte var någon snabbkurs, summerar hon.

Jenny Nilsson

Hennes chef tyckte att det var mycket pengar men Jenny gav inte upp, hon lyfte önskemålet vid varje utvecklingssamtal och till slut så lyckades hon förmedla att hon behövde utbildningen för att bottna i de krav som ställs på säkerhetsfunktionen i kommunen och för sin egen utveckling.

– Min chef tyckte att jag ju ändå jobbade med de här frågorna och gjorde det bra men för mig kändes det viktigt att uppgradera mig själv, jag ville växla upp!

Och det fick hon göra under sju månader;
– Innan jag började funderade jag över hur svårt det skulle kunna vara, jag har ändå gått fyra år på universitetet – men det krävdes en hel del av oss! Det var en bra nivå och jag uppskattar att det inte var någon quick fix.

Mycket ny kunskap och ett diplom som betyder något

Hon tycker att risk managementdagarna var särskilt stimulerande och kanske det som hon har mest nytta av i sin arbetsvardag i dag;

– Jag fick bland annat med mig nya sätt att göra riskbedömningar, bra infallsvinklar och nya mallar och sätt att presentera på.

–  Sedan stack halvdagen om Säkerhet och HR också ut, vi var helt saliga efter det passet. Att få diskutera och se kopplingen mellan säkerhet och HR gav otroligt mycket och en vilja att arbeta så på sin arbetsplats, konstaterar hon.

Jenny Nilsson fullgjorde kravet på närvaro, fick sina fyra hemuppgifter godkända och klarade examinationen med bravur. Med en blick i backspegeln konstaterar hon att utbildningen och diplomet ger henne en större trygghetskänsla i arbetet;

– Det största är den här känslan av att jag äger min egen kunskap nu och det är skönt. Även om jag inte vet ett specifikt svar så vet jag var jag kan hitta informationen, avslutar hon.

Nästa Säkerhetschef Diplomutbildning startar den 9 november. Läs mer om utbildningen här!

Stor satsning på säkerhetsskydd och informationssäkerhet i höst

Företagsuniversitetet fortsätter sin satsning på säkerhetsområdet. Sedan tidigare finns kurserna Diplomerad DSO (1 dag) och Praktiskt dataskyddsarbete (2 dagar). I höst startar också den totalt nio dagar långa Diplomerad säkerhetsskyddschef, med hög profil och prestige.

– Vi genomför utbildningen tillsammans med Secana, som har kurssamordnaransvar, och det medverkar också experter från Vesper Group, berättar Lotta Eriksson, ansvarig för säkerhetsutbildningarna.

– Under utbildningen blir det dessutom gästspel av flera högprofilerade föreläsare, som alla är erkända specialister på sina respektive områden.

Utbildningen, som vänder sig till blivande eller nuvarande säkerhetsskyddschefer och säkerhetsskyddsansvariga i såväl privat som offentlig sektor, startar den 16 november och är uppdelad på tre dagar i tre månader.

Läs mer om Diplomerad säkerhetsskyddschef här, begränsat antal platser!

Dessutom startar två Yh-utbildningar med fokus på informationssäkerhet nu i höst. Det är Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet, som är på totalt 16 veckor, ger 32 Yh-poäng och genomförs i samarbete med Försvarsmakten. Utbildningen startar den 9 oktober och sista ansökningsdag är den 18 september.

Den andra korta Yh-utbildningen är Cybersäkerhet, som är på totalt 10 veckor och ger 15 Yh-poäng. Den startar den 8 september och sker i samarbete med Combitech.