Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Jag vill inte frälsa HR med digitaliseringen

2016-09-06 Marlene Berglund

Henrik Ladström är arbetsvetaren från Göteborgs universitet som har specialiserat sig på digitalisering för HR. Vägen dit gick via intresset för digitala relationer, lärandeorganisationer och arbetsmarknadsfrågor. Henrik är kursledare på kursen Digitalkommunikation för HR och syns även på kursen Diplomerad HR-assistent.

Hur påverkas HR av digitaliseringen?

-  Digitaliseringen är ofrånkomlig. Det handlar bara om när och hur man ska hantera den. Det finns mycket som kan automatiseras och därmed ge HR tid för ”mjukare” arbetsuppgifter, till exempel att utveckla människor eller organisationen. Digitaliseringen ger oss mer tid till att göra sådant vi är bra på, och därmed också få ut mer av HR-funktionen. 

- Med hjälp av digitala hjälpmedel kan man idag samla in mer data och enklare analysera organisationen i digitala och flexibla medarbetarundersökningar. Man kan skräddarsy arbetsplatsen för varje medarbetare genom att man kan se hur hen rör sig under dagen, underlättas chemaläggning, ge feedback digitalt och kanske gör vi i framtiden våra egnalöner, vem vet ..? 

-  Digitaliseringen skapar nya roller och arbetsuppgifter för HR, där man till exempel behöver vara med i arbetet med att locka – genom att samtala med – nya medarbetare på nätet. Det kräver kunskaper i marknad och kommunikation. HR kommer också att närma sig business intelligence och samla in data, och där krävs kunskaper inom dataanalys och IT.HR och IT kommer för övrigt bli en allt mer attraktiv kombination, är min gissning. 

Vad ska man tänka på när man påbörjar sin digitala HR-resa?

-  Man måste syna HR:s roll i organisationen, se vilka möjligheter till digitalisering som finns och tidigt avgränsa sig. Börja med det ett begränsat område: digitala möten, medarbetarundersökningar,rekryteringssystem, etc.

- Det är också viktigt att digitaliseringen görs både uppifrån och ner och nerifrånoch upp. Det räcker inte med engagerade medarbetare, cheferna måste förstå ochvara aktiva. Man bör fundera på vad organisationen vill och eftersträvar med digitaliseringen. Ledarskapet är A och O.

- Ett tips är att låta sig inspireras av konsumentlösningar - vad använder oss av för att underlätta vår vardag? Hitta sedan paralleller inom HR. Många använder banktjänster på nätet – vilket sparar tidoch energi för alla inblandade. Vad är HR:s motsvarighet?

Henrik säger att han inte är ute efter att frälsa HR med digitaliseringen – den har inget egenvärde, och för också med sig en delbaksidor – men att det inte finns något alternativ förutom att röra sig framåt,och att det då handlar om att göra aktiva val och anpassa graden av digitalisering utifrån organisationen.

Nästa kurs i Digital kommunikation för HR går den 10-12oktober.