Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"Idag förväntas alla kunna leda projekt"

2019-10-09 Marlene Berglund

Gunilla Ekedahl är kursledare på Projektledning – baskurs. Hon är civilekonom med lång erfarenhet av projektledning och verksamhetsstyrning. Hon har varit operativ linjechef i stora organisationer och ingått i ledningsgrupper. Sedan hon började utbilda i projektledning 2009 har hon hållit nära 250 kurser. Vi frågar Gunilla om hur hon ser på projektledning och rollen som projektledare.

GunillaE

- Det viktigaste i rollen som projektledare är att kunna ta sig an en uppgift, göra en problemanalys och utifrån det sätta syfte och mål. Sedan handlar det om att göra en noggrann förstudie där man utreder vad projektet ska omfatta, kostnader, tidsramar med mera. Det är också mycket viktigt att ta reda på att förutsättningarna, t.ex. resurserna, för att genomföra projektet finns i organisationen och att tydliggöra vad som är beställarens roll och vad som ligger på projektledaren.

- Projektledaren har också en ledarroll där han/hon ska leda projektgruppen, ligga steget före, kommunicera, hantera problem, vara närvarande, proaktiv och ha fokus på att nå projektmålet.

Vilka är det som kommer till våra kurser i projektledning?

- Deltagarna kommer från alla branscher och har väldigt olika yrkesroller. Flera är chefer eller arbetsledare men det kommer även personer som jobbar med marknad och kommunikation, säljare som leder kundprojekt, ekonomer som ska implementera nya ekonomisystem, assistenter som fått ansvar för en kontorsflytt och projektledare för bygg- eller produktionsprojekt.

- Jag upplever att allt mer arbete utförs i projektform och att det förväntas att inte bara chefer utan även medarbetare ska kunna leda projekt. Kanske det delvis kan bero på de nya organisationerna med självledarskap och delegerat ansvar där ledarskapet ibland kan vara lite otydligt.

Vad brukar deltagarna tycka är det mest givande med utbildningen?

- De brukar uppskatta att få kunskap om projektprocessen i sin helhet och de tydliga rollerna, vad som ingår i de olika projektfaserna och de praktiska verktygen. En aha-upplevelse för många är vikten av att förbereda projektet och inte bara köra igång.