Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Hur man använder språket viktigare än hur mycket

2014-06-10 Daniel Kjellsson

Hur man använder engelskan i undervisningen är viktigare för språkinlärningen än hur mycket man använder språket. Det konstaterar BethAnne Yoxsimer Paulsrud, adjunkt i engelska på Högskolan Dalarna, i sin nyliga doktorsavhandling om ämnesundervisning i engelska i den svenska gymnasieskolan.

– När undervisningsmiljön krävde att eleverna skulle hålla sig strikt till engelska gynnade det varken ämnesförståelsen eller språkutvecklingen, säger BethAnne i en kommentar till Forskning.se. När eleverna däremot tilläts växla mellan svenska och engelska blev de mer självsäkra och konsekventa i sin användning av engelska.

Avhandlingen heter English-Medium Instruction in Sweden: Perspectives and practices in two upper secondary schools. En av dess slutsatser är att såväl lärare som elever utvecklar kreativa system för tvåspråkighet i undervisningen, genom att tillåta växlingar mellan svenskt och engelskt tal.

– En fysiklärare höll katederundervisningen på engelska men bytte alltid till svenska när hon gick runt i klassen för att förklara, berättar  BethAnne Yoxsimer Paulsrud. Detta uppskattades av eleverna, de kände en trygghet i att få de knivigaste förståelsefrågorna förklarade för sig på svenska. Paradoxalt nog blev eleverna därmed också friare och tryggare i sin användning av engelska.

I studien fann BethAnne samma mönster då eleverna arbetade självständigt utan någon lärare närvarande, exempelvis under grupparbeten. Att växla mellan engelska och svenska kommunicerade det faktum att man var självsäker och “erövrat en identitet som tvåspråkig individ, något som innebar status i skolan”.