Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Frågorna ”varför” och ”hur” får svar under populär utbildning

2020-08-07 Lotta Eriksson

Jenny Gentele, auktoriserad revisor på ABC Revision och dessutom kursledare, har en passion bland många andra; årsredovisningar!
– Jag gillar årsredovisningen som produkt. Det är den enda information som är offentlig om företag och säger mycket om företaget om man vet hur man ska läsa den. Och då måste de som upprättar den veta hur man gör, konstaterar hon.
Jenny Gentele är driven revisor som startat eget företag med några kollegor, ABC Revision. Hon är dessutom en uppskattad föreläsare och kursledare, bland annat för utbildningen Diplomerad redovisningsekonom. Det är en populär utbildning på totalt tio dagar, uppdelade på två dagar i fem månader.

Tanken är att den ska fördjupa den kunskap man behöver ha för att kunna arbeta med redovisning, bokslut, årsredovisningar och analyser.

– Jag tycker att Diplomerad redovisningsekonom är en fantastiskt bra utbildning som befäster den kunskap som du har och behöver. Den ger en grund till varför du gör som du gör och vidareutvecklar den kompetens du behöver för att ta dig an nya arbetsuppgifter om du arbetar med redovisning eller ekonomi, säger Jenny.

Själv brinner hon för årsredovisningar och frågan ”varför”. Därför är det också hon som inleder kursen Diplomerad redovisningsekonom i Stockholm.
– De två första dagarna är väldigt faktaintensiva och ger en helhetsbild över hur ekonomin fungerar och vilka lagar och regler som man behöver ha koll på för att utföra arbetet på ett professionellt sätt, beskriver hon.

Under kursens gång får deltagarna sedan lära sig grunderna för bokföring, hur deklarationer ska göras och vad som gäller när man är en del av en koncern. Dessutom ingår undervisning om hur man upprättar, förstår och analyserar årsredovisningar.

Hennes kollega, Martin Feldtenborn, som har en bakgrund från Skatteverket, utbildar bland annat under de block som handlar om skatter och skattelagstiftningen.

– Han går igenom bokslutsmetodik på ett metodiskt och enkelt sätt och gör skattefrågorna väldigt begripliga, förklarar Jenny Gentele.

Genom hela kursen löper ett praktikfall, ett företag, som en röd tråd. De tre hemuppgifterna utgår ifrån praktikfallet och årsredovisningen blir den färdiga slutprodukten.

– Jag brinner för det här och har tagit mig an uppgiften som kursledare genom att visa allt på ett praktiskt sätt och genom att beskriva faktiska fall. Jag har jobbat med revisioner i 20 år och bland annat land annat arbetat för ett 20-tal olika revisorer med olika förhållningssätt. Jag beskriver de erfarenheter jag har och diskuterar mycket med kursdeltagarna kring deras erfarenheter.

– Diplomerad redovisningsekonom är en utmärkt kurs för personer som jobbar med löpande redovisning och som vill ta sina kunskaper till en ny nivå och förstå varför och hur, summerar Jenny Gentele.

Diplomerad redovisningsekonom arrangeras i Stockholm, Göteborg och Malmö. Just nu genomförs den helt eller delvis som distansundervisning.

Läs mer om kursen här!

Läs om andra ekonomiutbildningar här