Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Företagsuniversitetet i Almedalen: Jakten på framtidens kompetens

2016-07-06 Daniel Kjellsson

Medarbetares kompetens är grunden för varje verksamhets långsiktiga utveckling. Men omvärlden förändras i snabb takt och med den kraven på organisationer och personal. 
Detta var ramverket för Företagsuniversitetets populära paneldiskussion i Almedalen.

Som ett av Sveriges ledande utbildningsföretag – med över 6 000 professionella som passerar korridorerna varje år – har Företagsuniversitetet en unik position att ta pulsen på Sveriges arbetsmarknad.

13584988_1143752475681706_7055494693415035089_o

 

Företagsuniversitetets Almedalspanel bestod av:

  • Lauri Rosendahl, vd på Stockholmsbörsen
  • Katarina Berg, HR-chef på Spotify
  • Andreas Carlsson, affärsman och artist
  • Företagsuniversitetets Anna Gulliksen
  • Mats Lindgren, vd på Kairos Future

Ambitionen med samtalet var att ytterligare kartlägga hur företag och anställda tillsammans kan ta ansvar för att affärsmodellen och personalstyrkan bibehåller sin konkurrenskraft och utvecklas (i tider av hela tiden pågående disruption och utveckling).

– Ja, arbetsmarknaden förändras i dramatisk takt, säger Mats Lindgren. Många företag kommer att uppleva hur deras affärslogik helt förändrats om 3-5 år. På lite längre sikt så kommer mycket av det vi gör som arbetande människor idag att försvinna genom digitalisering, automatisering och robotisering. När människan ersätts så blir kompetenser som organisation, kommunikation, strukturerat och strukturellt tänkande och liknande – oerhört centrala.

– Men man ska inte glömma att vi – trots att vi lever mitt i en enorm digitalisering – är analoga varelser, säger Andreas Carlsson. Jag tror att de mänskliga egenskaperna kommer att krävas för att vi ska klara av det vansinneslopp som är vår samtid. Jag har bedömt artisters talang i 20 år och det jag alltid tittar efter är saker som handlingskraftighet, förmågan att få ihop ett projekt från a till ö och liknande. Konstigt nog tittar jag på musikaliteten sist, spetskompetensen hamnar ovanpå mänsklig baskompetens – som måste anses vara en hygienfaktor idag.

– Ju fortare utvecklingen går, desto oftare ser man människor gå tillbaka till basala kompetenser, säger Katarina Berg. Det är vårt enda rimliga ramverk. Och i en arbetsmiljö i vilken du arbetar i en grupp som fysiskt sitter i alla tidszoner, enbart kommunicerar i chatt-klienter och kräver hög grad interaktivitet – då är det självklart att det kräver kognitiva kompetenser. Och så här ser arbetsmarknaden ut i allt högre grad.

– Vi måste vända på ansvarsfrågan när det gäller den anställdes utveckling, fortsätter Katarina Berg. Det är jag som anställd som äger frågan om min utveckling – inte min chef. Jag äger utvecklingssamtalet och planen för min kompetensutveckling. Det är dessutom en hela tiden pågående process.

– Jag tror dock fortfarande att vi som arbetskraft behöver ett djup och baskunskaper som vi sedan kan bygga på, säger Anna Gulliksen från Företagsuniversitetet. Först när vi har en stabil plattform och en stor förståelse så kan vi börja dra ut ecensserna och se viktiga mönster.

– Men de mänskliga kognitiva kompetenserna blir viktigare på grund av att omvärlden rör på sig så snabbt, säger Lauri Rosendahl. Vi kan lära en bra, stabil och tillförlitlig person vad som helst, men att lära en person med spetskompetens att bli bra, stabil och tillförlitlig – är svårt. I en miljö där man ändå måste kontinuerligt vidareutbilda personalen så är det viktigare att de står på en fin personlig bas. Resten kan vi lära dem.

----------

Företagsuniversitetet kommer 11-15 juli att publicera mer innehåll från seminariet i Almedalen. Håll utkik här på bloggen!