Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Executive Assistant - en yrkesroll i ständig utveckling kräver utbildning

2020-08-17 Marlene Berglund

Utbildningen "Executive Assistant - masterclass" hade premiär 2012 och har sedan dess gått med fulla grupper. Programmet förändras kontinuerligt, hand i hand med att nya krav ställs på rollen som assistent och att ny kunskap behövs. Men vad är det som gör att så många assistenter på ledningsnivå, ofta med hög arbetsbelastning och ett tajt schema, är beredda att lägga 17 heldagar på en utbildning?

 

Karin Helen

Karin Hélène, Senior Executive Assitant på European SpallationSource ERIC:

"Jag gick Executive Assistant Masterclass på Företagsuniversitetet 2012 - 2013 och för mig var den kursen verkligen något nytt och spännande och jag fick en helt ny syn på ett yrke jag hade jobbat med i över 30 år. Det var en mångfacetterad kurs som gav kunskap inom områden som t.ex projektledning, finans, strategi, krishantering, kommunikation och ledarskap.

Skickliga lärare inspirerade och det var otroligt intressant för mig att vara i ett rum med personer som förstod mig, min roll och alla specifika frågor om och kring yrket. Kursdeltagarna använde varandra som bollplank och delade generöst med sig av sina erfarenheter.

Det blev många goda skratt och igenkännanden i klassrummet, vi diskuterade högt och lågt och vi blev en härligt sammansvetsad grupp. Varje månad såg jag fram emot dagarna i Stockholm och när jag kom tillbaka till jobbet var jag full av energi och jag fick en helt ny syn även på min arbetsplats där jag kunde implementera det jag lärde mig på kursen.

Veckan i London gav ytterligare en dimension till kursen. Jag startade min karriär utomlands och kände mig bekväm och säker med språket, men även här fick jag känna mig ödmjuk då lärarna visade mig nya vägar att jobba med och använda det engelska språket.

Kursen fick mig att inse vikten av min roll, både i samarbetet med min chef och som strategisk partner till organisationen och ledningsgruppen – en Executive Assistant är i händelsernas centrum och får en insyn i ledningens arbete och ett unikt tillfälle att på nära håll följa det strategiska arbetet i en organisation - ett fantastiskt tillfälle att lära sig ledarskap.

Jag tror på livslångt lärande och att kunna använda och genomföra det man lärt sig i sin egen organisation känns otroligt tillfredsställande."

 

Sofie_Koark

Sofie Koark, Executive Assistant på Academic Work och Training Officer på IMA (International Management Assistants) Sweden:

"Vi assistenter behöver kontinuerlig kompetensutveckling för att säkerställa att vi har rätt kompetens för rollen nu och i framtiden. Rollen som EA är i ständig utveckling i takt med att företagen förändras, administration automatiseras och digitala verktyg introduceras. Vi behöver själva proaktivt anpassa vår service. Utbildningen Executive Assistant - masterclass är en bred utbildning som förutom aktuella och praktiskt användbara kunskaper ger ett fantastiskt nätverk för en yrkesroll som ofta befinner sig i en ganska ensam position."

 

Else-Britt_Lundgren

Else-Britt Lundgren, Senior Administrator på BioArctic AB och tidigare internationell ordförande i IMA:

"Rollen som Executive Assistant berör alla viktiga aspekter av ett företags verksamhet, inklusive kalenderhantering, introduktion av nya medarbetare, implementering av processer som påverkar alla anställda, utformning av kontorslayouter och så mycket mer.

Nu om någonsin är Executive Assistant-utbildningen viktig för att hänga med i rollen som är i förändring för""" att bli en riktigt bra business partner!"

Se programmet här.