Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

En helt ny unik utbildning för Compliance Officers - i samarbete med Compliance Forum

2019-05-09 Marlene Berglund

Certifierad Compliance Officer är en ny utbildning som har premiär hösten 2019. Vi frågar Christina Strandman Ullrich, från Compliance Forum, om tankarna bakom kursen.

Christina Strandman Ullrich

– Finansiella företag har under 2000-talet mött allt starkare krav på att driva sin verksamhet med en god intern styrning och kontroll där man sätter mål och identifierar, värderar och hanterar alla risker inom verksamheten. Det är nu uppenbart att många andra verksamheter, också beroende av omvärldens förtroende, behöver säkerställa intern styrning och kontroll. Det gäller både då verksamheten bedrivs ”hemma” eller är outsourcad. Vi ser idag att inte bara tillsynsmyndigheter bevakar och följer upp detta. Även media uppmärksammar brister och har förstått vikten av att identifiera och hantera verksamhetsrisker på ett tidigt stadium.

– Det är viktigt för både Compliance-funktionen och för ledningen/styrelsen samt alla medarbetare att rollen och ansvaret är tydlig. Att inte respektera och följa reglerade krav eller förväntningar om hur man ska uppföra sig mot kunder och på marknaden eller i samhället påverkar förtroendet. Risker för intressekonflikter måste identifieras och hanteras. Risker för korruption och penningtvätt likaså. Att upptäcka uppföranderisker på ett tidigt stadium gör att de kan hanteras på ett bättre sätt än om man duckar för obehaget att ta tag i brister och oegentligheter.

Vi är mycket glada att nu kunna erbjuda en certifieringsutbildning för Compliance Officers. Vi har handplockat föreläsare med lång erfarenhet och stor kunskap från sina respektive områden. En bonus är att deltagarna får tillfälle att träffa andra Compliance Officers, nätverka och diskutera olika frågor.

Här kan du läsa mera om utbildningen eller ladda ner PDF