Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"Den svenska modellen är "ball"

2020-10-26 Marlene Berglund

Kristofer Palmblad är arbetsrättsspecialist och en av kursledarna på ”HR-assistent – diplomutbildning”. Kristofer är personalvetare och har lång praktisk erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor på både små företag och ”stora drakar” som t.ex. Bonnier, Walt Disney, Kinnevik, Carlsberg och Kungliga Operan.

KP-bild web2

- Det som är så fantastiskt med arbetsrätten är att det är samma lagstiftning i grunden, för alla. Samma lagstiftning, i stort sett samma metoder och principer gäller både för små och stora företag. Det gör att den arbetsrätt du lär dig på HR-assistentutbildningen har du användning och nytta av oavsett vilken sorts företag du arbetar på.

Kristofer brinner verkligen för arbetsrätten; hans entusiasm och förmåga att dela med sig av sina kunskaper och erfarenhet lyfts fram i kursutvärderingarna.

-  Den svenska modellen är "ball" och svensk arbetsrättslagstiftning funkar bra. Jag gillar vår konsensusmodell och viljan att hitta konstruktiva lösningar i stället för att gå i konfrontation. De lagar som finns gäller, men det finns oftast öppningar för resonemang, diskussion och förhandling.

- Arbetsrätt berör oss alla och är så viktigt att alla borde få lära sig det redan på gymnasiet. De HR-assistenter som jag möter på utbildningen behöver lära sig LAS, MBL och spelreglerna som gäller. Förr eller senare kommer de i kontakt med arbetsrätten oavsett vilken storlek på företag eller vilken bransch de verkar i.

Vilka går HR-assistentutbildningen?

- Många som går utbildningen har tidigare arbetat med ekonomi och ska nu börja jobba med HR. De behöver lära sig grunderna och ha mer på fötterna för att kunna åta sig uppdraget. Eller så jobbar de redan med HR och vill ha bekräftelse på det de redan gör och uppdaterade kunskaper.

Vad brukar kursdeltagarna uppskatta mest under dina dagar?

- Det alla lyfter fram är att jag ger många praktiska exempel från verkligheten, att jag kan berätta hur man har löst problem. Jag har ju en hel del att hämta från det jag har varit med om under mina många år som arbetsrättsspecialist.

- Jag blev så glad en gång var när en kursdeltagare efter mitt pass sa: ”Nu vet jag vad jag vill hålla på med!”

Nästa "HR-assistent – diplomutbildning" startar 18 november. Läs mer här.