Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Dataanalys kräver verktyg, metoder och en känsla för storytelling

2020-06-10 Marlene Berglund

Det känns bra att inför ledningen kunna visa upp och luta sig mot snygga diagram och grafer, men det viktigaste är ändå hur säkra data man har och vilka slutsatser man drar. Och till det krävs både kunskap om de verktyg och metoder som finns, och en känsla för storytelling.

Stefan Livstedt är högskoleutbildad systemvetare och upptäckte tidigt att han tycker datorer är tråkiga, men att hjälpa individer och organisationer i deras IT-vardag desto roligare. Han utbildar inom IT sedan 1990-talet och hans specialitet är Excel. Stefan är en av kursledarna på Företagsuniversitetets utbildning "Dataanalys och Business Intelligence". Vi har ställt några frågor om dataanalys, verktyg och metoder till honom.

Vad kan man använda dataanalys till?

- Det kan användas till väldigt många olika saker.  Vi översköljdes t.ex. under pandemin av data om smittade, sjuka och döda av Covid i media. Vi fick se tabeller och grafer som med samma data/siffror presenterade och tolkade på olika sätt visar på olika saker. Men dataanalys är också ett mycket värdefullt verktyg för företag som vill se resultatet av olika marknads- och försäljningsinsatser eller hur omsättning och vinst hänger ihop. Det finns så mycket värdefull data att samla, strukturera och sammanställa och så mycket man kan använda den till.

Vilka dataprogram och metoder för att samla, strukturera och analysera data finns?

- Det finns ett flertal bra verktyg. Excel, som ju många redan jobbar i, kan användas till väldigt mycket, egentligen hela vägen från att samla och strukturera data till att presentera dem i t.ex. diagram och tabeller. Programmet fungerar också som en ”mellanlandning” eller ett ”transit-program” i vilket du kan samla data från ett system, sammanställa och strukturera dem, för att sedan föra vidare till andra system. Ett annat mycket bra verktyg, som vi också behandlar i utbildningen är Power BI Desktop, ett lite mer ”slimmat” analysprogram med en lite enklare och mer enhetlig arbetsmiljö. Google Analytics och Qlikview är också effektiva och ofta använda analysverktyg.

- Att sedan presentera och analysera data är en annan sak, som kräver kunskap inom det område som ska analyseras. För att tolka marknadsdata behöver du känna till verksamheten och marknaden, för att tolka siffror på smittspridning eller aktiekurser behövs annan kunskap.

Hur kan man skapa bra rapporter och beslutsunderlag?

- Man brukar skilja på rapporter och dashboards, där en rapport består av visualiseringar skapade ur samma datamodell. Man kan se det som en ”verkstad” där fler i samma projekt kan ges tillträde för att vända och vrida på datan, skapa nya grafer, tabeller och nyckeltal. En dashboard (instrumentpanel) är en utvald delmängd av rapporten som publiceras via t.ex. ett webbgränssnitt som man brukar man använda för att visualisera återkommande data som t.ex. veckans försäljning.

Vad kommer man att lära sig på utbildningen Dataanalys och Business Intelligence?

- Vi vill lära deltagarna att ”bygga huset från grunden”; det vill säga vi börjar med att tala om olika typer av analyser och hur man samlar, tvättar och strukturerar data till att i sista blocket dyka ner i visualisering, analys och storytelling. För att ge den bästa och senaste kunskapen är vi två kursledare med olika inriktning, jag lär ut det som handlar om verktygen och metoderna, och Niklas Ramström, som har lång erfarenhet av att jobba med dataanalys i olika verksamheter fokuserar mer på analys, visualisering och storytelling-delarna. Det här är en grundläggande och heltäckande utbildning för alla som vill lära sig dataanalys i praktiken. Du får kunskaper du kan använda direkt i din egen verksamhet.

Läs mer om utbildningen "Dataanalys och Business Intelligence"