Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Compliance i Sverige: Viveka Strangert

2021-10-27 Lotta Eriksson

Svenska företag söker med ljus och lykta efter compliance-kompetens, utbildningar på området är populära och begreppet “compliance”, som tidigare var en nisch-term, florerar nu i massmedierna. Vad är det som hänt? Företagsuniversitetet presenterar en artikelserie om compliance i Sverige idag. Vi möter branschens främsta utövare och experter för att prata rollens utveckling, dagens utmaningar och framtidens kompetensbehov.

I seriens premiär möter vi Viveka Strangert. Viveka är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Hon har bland annat varit chef för Compliance på Swedbank, och är i dag konsult samt kursledare på Företagsuniversitetets Certifierad Compliance Officer.

Viveka Strngert

Viveka, varför pratar vi alla helt plötsligt om compliance?
– Haha, ja visst känns det så? Intresse och behov har exploderat och det finns egentligen två enkla förklaringar till båda fenomenen: Dels handlar det om de regelverk som nu kräver att företagen ska kunna redovisa sitt compliance-arbete.

–Det är ingen “nice to have” längre utan detta måste finnas på plats. Dels så handlar det också om att när behovet av kompetens växt så har det också uppenbarats för många vilket häftigt jobb det här är. Att arbeta med compliance i dag innebär en affärsroll på högsta nivå och som chef ska du vara direkt underställd vd.

Vi tar ett litet steg tillbaka. Vilka var de stora utvecklingarna som ledde hit?
– Första gången “compliance” nämndes i Sverige i lite mer omfattande betydelse var 2005 i allmänna råd från Finansinspektionen om ordning och reda i finansiella företag. 2011 kom sedan starkare riktlinjer från EU. Då hade man sett finanskrisen och den förödelse som slarv, lättja och o-ordning kan få.

– Därefter blev det tvång med formaliserad compliance även i Sverige och sedan dess har branschen och yrkeskategorin växt varje år. Nu ser vi att det inte bara är finansiella bolag som har compliance, utan även andra typer av bolag under tillsyn som spelbolag, telebolag, revisionsbyråer med flera.

Hur ser rollen ut i dag?
– Det är en avancerad och affärskritisk topproll. Arbetet handlar om tre primära arbetsuppgifter: 1) att ge råd och stöd kring regelefterlevnad, 2) att kontrollera och rapportera om hur reglerna följs samt 3) att internutbilda.

– Tidigare har det kanske varit så att compliance-kollegorna varit lite avskilda och agerat reaktivt. Affärschefen kanske har lyssnat på juristen framför compliance. I dag håller allt det på att svänga. Idag är compliance en central del vid stora affärer, förvärv och publika listningar.

– Ofta är det compliance-arbetet som avgör om en affär går i mål eller inte. Så utvecklingen har gått från att rollen är “en kostnad vi inte kommer undan” till att nu snarare ses som en konkurrensfördel.

Vilka utmaningar pratas det om i branschen?
– Bland arbetsgivarna är den största utmaningen att behålla compliance-personal. Det finns ett enormt sug efter talang och lönerna trissas upp. Utmaningen för kollegorna i rollen tror jag är att fortsätta arbetet med att få in compliance i företagets DNA och sätta rollens position internt.

– Du som arbetar med compliance, eller är intresserad av att ta dig in i branschen, ska se dig själv som en rådgivare för att affärerna sker på regelmässigt sätt.

Hur kan man tänka kring sin egen kompetensutveckling?
– För det första så ska man aldrig sluta tänka på den. Som professionell måste du hela tiden utvecklas och vårt yrke är fortfarande formbart internt så mitt första råd är att se till så att du alltid befinner dig i utveckling. Rollen behöver vara tung och du ska ha ambitionen att operera på högsta nivå.

– Om du tidigare arbetat som jurist skulle jag rekommendera dig att prioritera en gedigen förståelse för affären. Du ska som sagt agera som en rådgivare till affärsansvarig och vara kapabel att ge tydliga rekommendationer.

– Om du istället kommer från affärssidan skulle jag prioritera att bättre förstå komplexiteten i det här arbetet. Lagar krockar med varandra, situationer kan vara komplexa – den moderna compliance-medarbetaren kan inte sitta avskiljt och agera enbart reaktivt. Gå ut i organisationen, kavla upp ärmarna och hjälp till, men behåll din integritet. En inte helt enkel balansgång.

Företagsuniversitetets utbildning Certifierad Compliance Officer har blivit en “snackis” i branschen på grund av sin popularitet och höga nivå. Vilka är guldkornen?
– Dels nätverket – att man bygger en solid professionell plattform och en grupp kollegor på andra företag som man alltid kan ringa. Det professionella nätverket och den kontakten är oerhört betydelsefull när man befinner sig i compliance-rollen och det hettar till.

– Ytterligare en aspekt som uppskattas är att vi är flera olika kursledare som ger flera olika perspektiv. Compliance handlar ju, bortsett från direkta regleringar, inte om några sanningar – utan du modellerar din egen roll och din egen syn på hur du ska agera.

– Då är det värdefullt att få flera olika exempel och perspektiv på det, via erfarna kollegor, genom utbildningen.

Bjuder utbildningen på några överraskningar?
– Det är en positiv överraskning för många att rollen faktiskt kan – och bör – vara proaktiv och strategisk. Snarare än bara reaktiv. Det finns en gammal bild av att man inom compliance mest springer runt och "släcker bränder”.

– Snarare så ska det handla om att sätta upp ett systematiskt arbete, planera och skapa sig en heltäckande bild, en egen plan, en plan för organisationen och en plattform att genomföra planen.

– Många drar brett på leendet när man inser vilken otroligt intressant roll man faktiskt har.

Här kan du läsa mer om Företagsuniversitetets Certifierad Compliance Officer.

 

Text: Daniel Kjellsson