Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

”Cheferna är nyckelspelare i hållbarhetsarbetet och kan bidra till en bättre värld”

2021-06-14 Marlene Berglund

Anna Simmons ser sitt arbete med hållbarhet som ett kall. Hon är utbildad i hållbart företagande på Handelshögskolan i Göteborg och blev 2019 utsedd till en av 33 hållbarhetstalanger av Aktuell Hållbarhet.  Hon arbetar idag som projektledare på CSR Västsverige och är en av kursledarna i Chefsprogrammet där hon har ett pass om just hållbarhet för chefer. Vi har pratat med Anna om hållbarhet, ledarskap och utveckling.

- Chefer på alla nivåer kan och behöver driva hållbarhetsarbetet. Högsta chefen och företagsledningen kan sätta målen, men när det gäller att omsätta målen i praktiken är det mycket upp till de operativa cheferna. De kan vara förebilder, men det är också de som kan se till att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten och har fokus i det dagliga arbetet. Med målet att göra saker smartare, effektivare och bättre.

- Ledarna är mycket viktiga spelare i hållbarhetsarbetet. Det handlar om ett förändringsarbete som kräver sitt ledarskap.  Du behöver vara modig, inte bara gå redan upptrampade stigar utan våga tänka nytt, utforska och prova dig fram.

Hållbarhetsfrågan är mångfacetterad och alla berörs

- Hållbarhetsfrågan är mångfacetterad och komplex och allt hänger ihop. Det handlar om allt från hur personalen mår till miljöförstöring. De företag som kanske inte behöver tänka så mycket på hur den egna produktionen påverkar miljön kan fokusera på hur man är som konsument. Varifrån kommer kaffet vi köper, hur är möblerna tillverkade…? Men det kan också handla om att tänka mångfald vid rekrytering eller att tillåta arbetsträning på jobbet. Det som är det viktiga är att hitta sin roll i helheten, ta sitt samhällsansvar och göra det man gör ännu bättre.

3 i topp just nu vad gäller hållbarhet enligt Anna

-Det man talar mest om just nu är:

1/ Cirkularitet – att återanvända och sluta kretsloppet. I cirkularitetens tecken föds många nya affärsmodeller som t.ex. olika delningstjänster.

2/ Hållbara investeringar – hur jobbar våra pengar när vi sover? Genom att investera sina pengar i hållbara verksamheter kan vi påverka inte bara lokalt, utan även globalt.

3/ Mångfald och Employer Branding – vi måste börja rekrytera bredare för att få den kompetens vi behöver och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi måste låta våra hållbarhetsvärderingar synas, delas och kommuniceras.

Läs mer om Chefsprogrammet här.