Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Block och penna bättre än dator

2014-05-02 Daniel Kjellsson

Antecknar du med block och penna har du bättre chanser att minnas det du antecknar, jämfört med om du till exempel knappar in det på en dator. Det visar en ny amerikansk undersökning publicerad i Psychological Science.

anteckna

 

Studien utgick ifrån att 65 amerikanska collegestudenter lyssna på inspelade föreläsningar i ämnen som inte ansågs tillhöra allmänbildningen. Halva gruppen ombads anteckna för hand, andra halvan med hjälp av dator. Vid två tillfällen kontrollerade forskarna vad studenterna kunde minnas från sina anteckningar — 30 minuter efter föreläsningen och en vecka efter föreläsningen.

När det gällde att minnas enskilda faktauppgifter var det ingen större skillnad mellan grupperna. Däremot var de studenter som antecknat för hand bättre på att kunna redogöra för sammanhang och förklaringsmodeller. De hade alltså genom sina anteckningar fått en bättre förståelse för sammanhang och resonemang. 

De studenter med sämst minne av sina anteckningar – var de som med dator skrivit allra mest. De personerna kan tyckas ha fokuserat mer på själva skrivandet än på den information som förmedlades. 

Att anteckna för hand krävde ett urval och en process; tidsmässigt hinner man inte skriva allt utan väljer att förstå sammanhanget genom nyckelord och fraser.