Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"Att prioritera och följa upp är a och o för en Facility Manager"

2021-01-27 Marlene Berglund

Johan Tejler är Facility Management-expert på Fairdeal Group och en av kursledarna på utbildningen Facility Management.

Johan Tejler

-  När ledningen får upp ögonen för hur mycket Facility Management kostar, att det är en stor post i resultaträkningen, hamnar det högt upp på agendan. Miljön på arbetsplatsen i form av exempelvis säkerhet, städning och infrastruktur måste fungera för att medarbetarna ska kunna trivas och prestera både på kontoret, men också i dessa tider ha en fungerande arbetsplats i hemmiljö.

- Utbildningen Facility Management som Företagsuniversitetet och Fairdeal Group har utvecklat tillsammans vänder sig i första hand till de som har fått ansvaret för FM-frågorna på sitt bord, utan att nödvändigtvis ha befattningen Facility Manager på visitkortet. Det är de som ska sköta kontakterna med exempelvis städleverantören, fastighetsbolag, hantera telefoni och inköp av kaffemaskin. Det är det viktigt att få övergripande kunskaper och förstå hur allt hänger ihop. Och att lära sig att prioritera, att veta vad som är viktigast. Inom FM är kommunikation en av hörnstolparna för att leda, driva och utveckla FM i rätt riktning.

- Vi ser fram emot att träffa det första gänget kursdeltagare i mars, eftersom läget är som det är blir det online.

Fyra goda råd till dig som arbetar med Facility Management

1. Gör alltid en priolista för dina FM-aktiviteter

2. Du kan inte vara alla till lags ... men nästan

3. Ha en struktur för uppföljning av din FM - annars blir det ingen kvalitetsutveckling

4. Se till att ta hjälp om det är svårt - det finns alltid någon att fråga 

Johan Tejler har en lång och bred erfarenhet av Facility Management-frågor, både från leverantörssidan (Sodexo, Synerco, Serco och Lexium) och som fristående konsult där han har hjälpt och stöttat organisationer med upphandling, analys och uppföljning av FM-tjänster både i privat och offentlig sektor.

Läs mer om utbildningen Facility Management här.