Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"Agil projektledning gav mig en tydlig metodik för det jag redan höll på med"

2020-03-16 Marlene Berglund

Allt fler organisationer börjar arbeta agilt och efterfrågan på kurser i agil projektledning ökar, men vad menar man egentligen med agila organisationer och metoder? Arbetssättet kommer ursprungligen från IT-systemutveckling. Vi har talat med Nils Lindell, kursledare på vår kurs Agil projektledning.

Nils_Lindell

Kursen Agil projektledning blev fullbokad vid första försöket, hur kommer det sig, tror du?

- Det ligger i tiden, många söker sig mot agila arbetssätt för att effektivisera sina projekt eller andra arbetssätt.  Man vill bli mer insatt i vad det innebär och få praktisk träning på metoderna.  För många är det också viktigt att förstå hur man integrerar agila metoder med sin existerande projektstyrning. Vad kan/bör man behålla av sin nuvarande styrning och vilka delar av det agila ger mest nytta för verksamheten?

Vad är det som är speciellt med agil projektledning i jämförelse med traditionell?

- Det är stor skillnad i projektgruppens arbetssätt och relationen till kunden/beställaren. Med agil projektledning ökar chansen till ett slutresultat som kunden är riktigt nöjd med.  Några exempel:

1) Agil projektledning har starkt fokus på självstyrande grupper och använder  sociala arbetssätt för planering där projektmedarbetarna blir naturligt delaktiga  -> arbetsgrupper med hög energi och motivation, det är ett roligt sätt att jobba på!  

2) Agil projektledning har metoder för att hålla kundnytta i tydligt fokus genom hela projektet och styr arbetsflödet (i så hög grad som möjligt) efter vad som är mest angeläget för kunden -> kan snabbare leverera nytta till kund redan under genomförandet och ökar oddsen för ett värdefullt slutresultat  

Varför är agila metoder "inne" nu? Har vi ändrat arbetssätt och organisationsmodeller ute på våra arbetsplatser?

- På ett sätt är det väl som mode - vi vill ha lite variation och nyheter, det blir för tråkigt annars! Det finns också underliggande förändringar som gör att att vi söker oss mot agila metoder.

Några exempel:

1) Agila metoder underlättar för projekt i en miljö med snabb förändringstakt och den takten ökar ju ständigt både runtom och i våra organisationer.

2) I många verksamheter fungerar det numera mindre bra att detaljplanera i förväg. Vi behöver istället göra fler val under vägen och då passar agila metoder bättre.

3) Agila planeringsmetoder speglar nuläget i projektet på ett levande sätt och är lätt att hålla uppdaterad. 

4) Vi har alltmer självständiga roller för medarbetare i våra organisationer.  Vi förväntar oss självständigt ansvar men är samtidigt vana vid eller till och med beroende av sociala arbetssätt och ständig kommunikation. Agila arbetssätt stödjer dessa behov i mycket högre grad än traditionell projektledning.

Vad har du själv för erfarenhet av agil projektledning?

- Jag har skolning från traditionell projektmetodik men har nog egentligen alltid jobbat mer eller mindre agilt. I projekt är jag noga med att förstå kunden, vill skala bort onödig byråkrati, hitta snabba/effektiva vägar framåt och använda sociala arbetssätt. Min ingång till agil projektledning var genom förändringsprojekt med till exempel Inter IKEA i olika länder i världen och med organisationer som Skanska, Volvo och på senare år olika myndigheter och teknikföretag. När jag tog till mig agil projektledning på allvar var det underbart - det fanns en tydlig metodik för det jag redan höll på med! Lite förvånad (och inledningsvis blind för nyttan) var jag nog genom att det kom från IT-systemutveckling. Nu sprider det sig brett och tillämpas i många olika miljöer. Men för att få ut nyttan behöver man hantera det på rätt sätt!

Läs mer om kursen här!