Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetets blogg inom ledarskap

Ledarskap är något man måste träna

2015-11-27 Marlene Berglund

Ann Epstein har under många år jobbat med chefer, för chefer och som chef på bl.a. Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Hon är kursledare på Företagsuniversitetets kurser ”En rivstart i ledarrollen” och ”Leda och samordna utan att vara chef”. Vi frågar Ann om vilka kunskapsbehov hon möter i klassrummet och hur hon ser på ledarskap.

 

-  De som går mina kurser kommer från många olika håll, de har ledande positioner inom både offentlig sektor och privatnäringsliv; de kommer från både små och stora företag. Många är nya som chefer,men har kanske tidigare ledarerfarenhet som t.ex. projektledare.

Vilka tror du är de största utmaningarna när man är ny som chef?

- Förutom ansvaret så säger de flesta att de vill lära sig mer om hur grupper fungerar och om motivation. Du kan ju bara motivera dig själv, aldrig någon annan, men du som chef kan ge rätt förutsättningar för att dina medarbetare ska hitta sina inre drivkrafter sin och motivation. Det handlar om att visualisera och bryta ner målen så att var och en förstår vad han/hon kan bidra med, förstår sin rol li helheten och se till så att alla strävar åt samma håll. Kommunikation är också en utmaning i ledarskapet; hur ska jag få mina medarbetare att göra det jag vill att de ska göra? Vi brukar prata om vikten av att kontrollera att budskapet verkligen nått fram och tolkats på rätt sätt, att man behöver få en kvittens på det.

Har ledarrollen förändrats de senaste 10 åren?

-  Absolut. Vi har plattare organisationer idag och vi jobbar i nya konstellationer, t.ex. i nätverk och tillfälliga grupper,vilket gör att din formella chef kanske inte är din dagliga arbetsledare. Vi jobbar mer ”på tvären”.

- Idag utgår vi heller inte från att chefen är den som kan allt. Chefen är tillsatt för sin förmåga att leda, specialist kunskapen besitter oftast medarbetarna. Därför kan chefen inte peka med hela handen utan måste vara mer lyssnande och ödmjuk.

- Andra saker som har förändrat ledarskapet är sociala medier, där allt du gör kan spridas snabbt utan din kontroll, och att många idag arbetar i geografiskt spridda organisationer där du leder på distans, med hjälp av ny teknik.

Hur skiljer sig yngre personers krav på ledare åt från tidigare generationers?

- Man pratar mycket om den unga generationen och vilka nya krav de ställer på ledarskapet. Jag tror i och för sig att det inte bara handlar om den unga generationen utan om samhällsförändringar i stort. Man jobbar inte bara för lönen, utan vill ha ett större syfte med sitt arbete, vare sig det handlar om egen utveckling eller om att förbättra världen. Chefen måste därför kunna förklara syftet och varför man tar vissa beslut.

Vad brukar kursdeltagarna tycka är det mest värdefulla de får på dina utbildningar?

- De brukar säga ”Wow, vad mycket vi har fått på två dagar!” Annars är det de oftast lyfter fram i sina utvärderingar kommunikationsavsnitten och det coachande förhållningssättet, där vi lär oss att låta medarbetarna hitta svaren inom sig, oftast är det ju de som kan hitta den bästa lösningen. Deltagarna uppskattar också alltid de praktiska redskapen de får med sig, som de kan gå hem och testa och träna direkt. För man blir aldrig klar i sin roll som ledare. Man måste träna, precis som man tränar på allt annat man vill bli bra på.