Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetets blogg inom ledarskap

"Att inte ta beslut är också ett beslut"

2016-01-11 Marlene Berglund

Bengt Kallenberg är civilingenjör med många års erfarenhet från chefs- och ledarpositioner i både större och mindre företag. Han leder kursen ”Effektivt beslutsfattande” som går första gången den 15 april. Vi har ställt några frågor till Bengt.

Varför är det så svårt att ta beslut ibland?

- Det beror på olika faktorer t.ex. rädsla för att det kan bli fel eller att man kommer att ångra sitt beslut. Vi är också alla mer eller mindre rädda för det okända och har en tendens att vilja följa”flocken”, att inte sticka ut och göra annorlunda. Det kan också vara obehagligt att göra något som jag tror andra inte tycker om.

- Men kom ihåg att att inte fatta beslut är också ett beslut. Men i så fall är det bättre att bestämma att skjuta upp beslutet, men inte på obestämd framtid, utan sätta en tidpunkt då beslutet ska fattas.

Är det många chefer och ledare som tycker sig ha svårt att fatta beslut?

- Det kanske inte är något man talar öppet om utan det är snarare medarbetarna som kan ha synpunkter på ledarskapet. ”Det händer ingenting.” Det är lättare att stå utanför och tycka än att vara den som måste ta beslutet och stå för konsekvenserna.

Hur blir man en mer effektiv beslutsfattare?

- Man måste bli medveten om sin egen beslutsstil och om de fällor som kan komma med den. Om man ogillar konflikter och vill vara vän med alla så är det lätt att skjuta på obehagliga beslut t.ex. Om du vet att det är så är det lättare att göra något åt det. Det handlar i mycket om att lära känna sig själv bättre.

- Och så finns det ju faktiskt tekniker och metoder som underlättar. Man kan skapa beslutsprocesser både för sig själv och gruppen. Det finns också bra visuella metoder för att belysa ett problem från olika perspektiv och andra metoder som gör att man inte fastnar.

Kan beslutsfattandet påverkas av företagskulturen?

- Ja,absolut. om man flyttar ut beslutsansvaret i organisationen är det viktigt att det ses som ok att göra fel ibland,annars vågar ingen ta beslut. En kultur där man inte bestraffar felaktiga beslut är en bättre grogrund för nya idéer och kreativitet, än en kultur där man är rädd för att göra fel.

Hur är du själv som beslutsfattare?

- Jag tror att jag är ganska medveten om vad som styr mig och kan ta hänsyn till det. Jag brukar försöka se saker utifrån, ta det lite lugnt och sova på saken. Jag försöker stå emot impulser, tid ger perspektiv. Men självklart så går jag också i beslutsfällor då och då.

Se program för kursen Effektivt beslutsfattande.