Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetets blogg inom ledarskap

Arbetsmiljöarbetet gör dig till en mer attraktiv arbetsgivare

2016-05-09 Marlene Berglund

31 mars trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö ikraft. Föreskrifterna konkretiserar den allmänna arbetsmiljölagen, och förtydligar och kompletterar det arbetsmiljöarbete som en arbetsgivare måste driva

Regeringen har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi och satsar nu 100 miljoner kronor per år på området, fördelat på olika insatser inom till exempel forskning och utbildning. En av delarna som lyfts fram i den nya strategin är Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter kring arbetsbelastning,arbetstid och kränkande särbehandling som började gälla 31 mars i år.

Samuel Hugosson är organisationskonsult och leg. psykolog, och arbetar med arbetsmiljöfrågor på strategisk nivå i företag och organisationer.Samuel undervisar också i kursen Psykosocial arbetsmiljö hos oss på Företagsuniversitetet, och vi frågade honom om vilken effekt de nya föreskrifterna kommer att ha och hur man kan arbeta med dem.

Hur ska man som arbetsgivare se på de nya föreskrifterna?

- De innehåller egentligen inte så mycket nytt,utan är mer en konkretisering av de krav som redan funnits på arbetsgivarna.Och man ska inte jobba med arbetsmiljöfrågor för att man måste, utan för att man som organisation har något att vinna på det, och det har man till exempel genomatt det leder till lägre personalomsättning och färre sjukskrivningar. Man blir också en mer attraktiv arbetsgivare, eftersom arbetsmiljö är en viktig fråga för många arbetstagare idag. Så det arbete man gör ska man tydligt visa upp utåt.

Föreskrifterna består av tre delar – arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Vilken av dem kommer att göra störst skillnad?

- Jag tror att delen kring arbetsbelastning är den som kommer att ge störst effekt för arbetstagarna. Kränkande särbehandling är trots allt ovanligt, och uppstramningen kring arbetstid gäller bara delar av arbetsmarknaden, medan arbetsbelastning gäller alla. Hur stor skillnad detkommer att göra beror ju på hur mycket ens arbetsgivare jobbat med det tidigare,men på en del arbetsplatser kommer man att märka stor skillnad. Jag tror också att skyddsombudens arbete kommer att underlättas inom det området.

Arbetsmiljöverkets allmänna råd innebär bland annat att arbetsgivaren ska utarbeta strategier och skriva policies. Det låter som ett stort arbete?

- Nya föreskrifter kräver såklart ett visst arbete.Men det är ett arbete man tjänar mycket på att ha gjort den dag man behöver ta itumed svåra saker. Och policies behöver inte vara långa och avancerade dokument; det räcker med att de är tydliga. Det är viktigt att man är tydlig mot medarbetarna med vad som gäller. Det kommer att löna sig på längre sikt. Det man behöver änka på är dock att policyn inte ska vara en skrivbordsprodukt, vilket innebär att man måste förankra den och arbeta med den i organisationen.

Varför kommer de nya föreskrifterna just nu?

- Jag tror att det handlar om att Arbetsmiljöverket vill förtydliga och sätta den här typen av ämnen på agendan, och också att samla råden på ett och samma ställe. Vissa saker har blivit mer bindande i de nya föreskrifterna än vad de varit tidigare. Det finns också anledning att tro att Arbetsmiljöverket kommer att göra tätare kontroller på företagen framöver.

Matilda Andréasson