Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kompetensutveckling, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Kompetensutveckling

Välkommen till Företagsuniversitetets blogg om kompetensutveckling. Vi berättar om hur vi som organisation och som individer hela tiden arbetar för att bli vassare. Vild omvärldsbevakning blandas med lärdomar från våra egna korridorer.

Jag vill inte frälsa HR med digitaliseringen

2016-09-06 Marlene Berglund

Henrik Ladström är arbetsvetaren från Göteborgs universitet som har specialiserat sig på digitalisering för HR. Vägen dit gick via intresset för digitala relationer, lärandeorganisationer och arbetsmarknadsfrågor. Henrik är kursledare på kursen Digitalkommunikation för HR och syns även på kursen Diplomerad HR-assistent.

Henrik Ladström Knowit HRM 2

Hur påverkas HR av digitaliseringen?

-  Digitaliseringen är ofrånkomlig. Det handlar bara om när och hur man ska hantera den. Det finns mycket som kan automatiseras och därmed ge HR tid för ”mjukare” arbetsuppgifter, till exempel att utveckla människor eller organisationen. Digitaliseringen ger oss mer tid till att göra sådant vi är bra på, och därmed också få ut mer av HR-funktionen. 

- Med hjälp av digitala hjälpmedel kan man idag samla in mer data och enklare analysera organisationen i digitala och flexibla medarbetarundersökningar. Man kan skräddarsy arbetsplatsen för varje medarbetare genom att man kan se hur hen rör sig under dagen, underlättas chemaläggning, ge feedback digitalt och kanske gör vi i framtiden våra egnalöner, vem vet ..? 

-  Digitaliseringen skapar nya roller och arbetsuppgifter för HR, där man till exempel behöver vara med i arbetet med att locka – genom att samtala med – nya medarbetare på nätet. Det kräver kunskaper i marknad och kommunikation. HR kommer också att närma sig business intelligence och samla in data, och där krävs kunskaper inom dataanalys och IT.HR och IT kommer för övrigt bli en allt mer attraktiv kombination, är min gissning. 

Vad ska man tänka på när man påbörjar sin digitala HR-resa?

-  Man måste syna HR:s roll i organisationen, se vilka möjligheter till digitalisering som finns och tidigt avgränsa sig. Börja med det ett begränsat område: digitala möten, medarbetarundersökningar,rekryteringssystem, etc.

- Det är också viktigt att digitaliseringen görs både uppifrån och ner och nerifrånoch upp. Det räcker inte med engagerade medarbetare, cheferna måste förstå ochvara aktiva. Man bör fundera på vad organisationen vill och eftersträvar med digitaliseringen. Ledarskapet är A och O.

- Ett tips är att låta sig inspireras av konsumentlösningar - vad använder oss av för att underlätta vår vardag? Hitta sedan paralleller inom HR. Många använder banktjänster på nätet – vilket sparar tidoch energi för alla inblandade. Vad är HR:s motsvarighet?

Henrik säger att han inte är ute efter att frälsa HR med digitaliseringen – den har inget egenvärde, och för också med sig en delbaksidor – men att det inte finns något alternativ förutom att röra sig framåt,och att det då handlar om att göra aktiva val och anpassa graden av digitalisering utifrån organisationen.

Nästa kurs i Digital kommunikation för HR går den 10-12oktober.

"Bästa i år"

2016-07-07 Lotta Eriksson

Lovorden efter gårdagens panelsamtal i Almedalen har varit många. "Bästa i år", "Grymt bra" och "Bästa jag varit på i år" är några av kommentarerna vi har fått. Vill du se seminariet i sin helhet kan du göra det här

 

Vi avrundar med en "selfie", tagen av Katarina Berg från Spotify!

IMG_5368

På bilden syns från vänster Anna Gulliksen, Andreas Carlsson, Lauri Rosendahl och Mats Lindgren - och så Katarina i förgrunden förstås!

Företagsuniversitetet i Almedalen: Jakten på framtidens kompetens

2016-07-06 Daniel Kjellsson

Medarbetares kompetens är grunden för varje verksamhets långsiktiga utveckling. Men omvärlden förändras i snabb takt och med den kraven på organisationer och personal. 
Detta var ramverket för Företagsuniversitetets populära paneldiskussion i Almedalen.

Som ett av Sveriges ledande utbildningsföretag – med över 6 000 professionella som passerar korridorerna varje år – har Företagsuniversitetet en unik position att ta pulsen på Sveriges arbetsmarknad.

13584988_1143752475681706_7055494693415035089_o

 

Företagsuniversitetets Almedalspanel bestod av:

  • Lauri Rosendahl, vd på Stockholmsbörsen
  • Katarina Berg, HR-chef på Spotify
  • Andreas Carlsson, affärsman och artist
  • Företagsuniversitetets Anna Gulliksen
  • Mats Lindgren, vd på Kairos Future

Ambitionen med samtalet var att ytterligare kartlägga hur företag och anställda tillsammans kan ta ansvar för att affärsmodellen och personalstyrkan bibehåller sin konkurrenskraft och utvecklas (i tider av hela tiden pågående disruption och utveckling).

– Ja, arbetsmarknaden förändras i dramatisk takt, säger Mats Lindgren. Många företag kommer att uppleva hur deras affärslogik helt förändrats om 3-5 år. På lite längre sikt så kommer mycket av det vi gör som arbetande människor idag att försvinna genom digitalisering, automatisering och robotisering. När människan ersätts så blir kompetenser som organisation, kommunikation, strukturerat och strukturellt tänkande och liknande – oerhört centrala.

– Men man ska inte glömma att vi – trots att vi lever mitt i en enorm digitalisering – är analoga varelser, säger Andreas Carlsson. Jag tror att de mänskliga egenskaperna kommer att krävas för att vi ska klara av det vansinneslopp som är vår samtid. Jag har bedömt artisters talang i 20 år och det jag alltid tittar efter är saker som handlingskraftighet, förmågan att få ihop ett projekt från a till ö och liknande. Konstigt nog tittar jag på musikaliteten sist, spetskompetensen hamnar ovanpå mänsklig baskompetens – som måste anses vara en hygienfaktor idag.

– Ju fortare utvecklingen går, desto oftare ser man människor gå tillbaka till basala kompetenser, säger Katarina Berg. Det är vårt enda rimliga ramverk. Och i en arbetsmiljö i vilken du arbetar i en grupp som fysiskt sitter i alla tidszoner, enbart kommunicerar i chatt-klienter och kräver hög grad interaktivitet – då är det självklart att det kräver kognitiva kompetenser. Och så här ser arbetsmarknaden ut i allt högre grad.

– Vi måste vända på ansvarsfrågan när det gäller den anställdes utveckling, fortsätter Katarina Berg. Det är jag som anställd som äger frågan om min utveckling – inte min chef. Jag äger utvecklingssamtalet och planen för min kompetensutveckling. Det är dessutom en hela tiden pågående process.

– Jag tror dock fortfarande att vi som arbetskraft behöver ett djup och baskunskaper som vi sedan kan bygga på, säger Anna Gulliksen från Företagsuniversitetet. Först när vi har en stabil plattform och en stor förståelse så kan vi börja dra ut ecensserna och se viktiga mönster.

– Men de mänskliga kognitiva kompetenserna blir viktigare på grund av att omvärlden rör på sig så snabbt, säger Lauri Rosendahl. Vi kan lära en bra, stabil och tillförlitlig person vad som helst, men att lära en person med spetskompetens att bli bra, stabil och tillförlitlig – är svårt. I en miljö där man ändå måste kontinuerligt vidareutbilda personalen så är det viktigare att de står på en fin personlig bas. Resten kan vi lära dem.

----------

Företagsuniversitetet kommer 11-15 juli att publicera mer innehåll från seminariet i Almedalen. Håll utkik här på bloggen!

"Gammal kunskap onyttig"

2016-07-06 Lotta Eriksson

"Gammal kunskap har aldrig varit så onyttig som nu", understryker Katarina Berg (till höger på bilden) medan Anna Gulliksen, Företagsuniversitetets kursledare i Strategisk kompetensförsörjning (till vänster), poängterar att vad den efterfrågade förmågan kreativitet är, faktiskt beror på kontexten.

Vårt panelsamtal i Almedalen fortsätter med många intressanta inspel från panelen, där också Lauri Rosendahl, nytillträdd vd för Stockholmsbörsen och Nasdaq Nordic ingår. Han konstaterar bland annat att det är en utmaning att hitta bra personal. "Företagsuniversitetet är ett bra komplement för du kommer behöva vidareutveckla dig kontinuerligt" säger Anna Gulliksen.

IMG_2803

"Vikten av att bli kompatibel med samtiden"

2016-07-06 Lotta Eriksson

"Popdirektören" Andreas Carlsson berättar kort om sina gymnasieskolor, att bli kompatibel med samtiden, att satsa analogt och att bli den bästa versionen av sig själv medan Katarina Berg från Spotify säger att glädje, samarbetsförmåga och kommunikation är viktigt på jobbet. 

IMG_2800

Då är vi igång!

2016-07-06 Lotta Eriksson

Vårt seminarium om framtidens kompetens har dragit igång inför ett fullsatt tält på Donners Plats. Mats Lindgren, vd för Kairos Future, informerar om den undersökning som gjorts kring behovet av framtida kompetens. Panelen är redo för ett samtal i ämnet!

IMG_2790
IMG_2794
IMG_2796
IMG_2791
IMG_2792
IMG_2795

  

IMG_2798
IMG_2797

Nu är vi på plats i Visby!

2016-07-05 Lotta Eriksson

Företagsuniversitet har intagit Visby och kan hälsa alla som är på plats eller som sitter framför en skärm i någon form att delta på vårt seminarium, "Jakten på framtidens kompetens". Vi finns i Dagens Industris tält på Donners Plats i Visby, onsdagen den 6 juli, mellan klockan 15.00 och 16.00. Du kan också se seminariet live här.

IMG_5882

Utifrån en undersökning som vi nyligen har gjort i samarbete med Kairos Future diskuterar en namnkunnig panel vilka krav som ställs på framtidens arbetskraft och vilken typ av talang som företag bör hålla utkik efter.

Panelen består av:

Andreas Carlsson, musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Katarina Berg, HR-direktör på Spotify

Lauri Rosendahl, nytillträdd vd på Stockholmsbörsen och Nasdaq Nordic

Mats Lindgren, vd på Kairos Future

Anna Gulliksen, välkänd kursledare på Företagsuniversitetet tillika specialist på strategisk kompetensförsörjning och rekrytering

Kom ihåg: seminariet visas live  här

Följ oss också på:
Twitter: @foretagsuni
Facebook: Företagsuniversitetet
Instagram: @foretagsuniversitetet
Linkedin: Företagsuniversitetet

”Strategisk kompetensförsörjning är ingen 'rocket science', men man behöver systematik och struktur.”

2016-01-20 Marlene Berglund

Anna Gulliksen har en bakgrund som konsult och som chef i rekryteringsbranschen bl.a. på Proffice, Assessio och CEB (f.d SHL) . Hon arbetar idag med urval och utveckling av individ och grupp och är specialiserad på Talent Management och assessment. Anna är också kursledare på vår nya kurs i "Strategisk kompetensförsörjning" som går den 4-5 april. Vi har talat med Anna om kompetensförsörjning och framtidens utmaningar.

Vad ser du som företagens största utmaningar idag och i morgon?

Stora och små företag har lite olika utmaningar. Generellt sett så måste många mindre företag ha en mer systematiserad process för sin kompetensförsörjning samt också koppla den till företagets varumärke. Men naturligtvis också arbeta aktivt med att behålla och utveckla befintliga medarbetare. Stora företag har idag ofta processer med policys och dokument för både Employer Branding (arbetsgivarvarumärke) och Talent Management (att attrahera, behålla och utveckla medarbetare), men måste bli bättre på att systematisera och strukturera arbetet enligt det man bestämt och att integrera kompetensförsörjningen i hela företaget: HR, kommunikation och ledningsgrupp. Att leva det man sagt, helt enkelt.

En annan utmaning är hur vi ska hantera de unga som nu kommer ut på arbetsmarknaden. De ställer nya krav på arbetsgivarna och värderar ofta utveckling och balans i livet mer än pengar. Att ge medarbetare möjlighet till utveckling, inte nödvändigtvis hierarkisk utveckling, det kan även vara linjärt, få utvecklas inom ledarskap, att få nya arbetsuppgifter och ansvarsområden eller att bli specialist.

Man talar idag om att det inte bara är specialistkunskap man söker, utan medarbetare med potential,är det så?

Ja, eftersom förändringen går så snabbt idag med ny teknik,digitalisering och globalisering måste man vara beredd på förändring. Det du anställs för att göra idag kanske inte längre är aktuellt om ett par år. Därför är det viktigt att vid rekrytering inte bara titta på det kandidaten har gjort hittills utan även på personliga egenskaper, analys- och problemlösningsförmåga,stabilitet och kapacitet och förmåga att anpassa sig. Och det är mycket viktigtatt verkligen definiera vilka kompetensbehov man har. Det är mer komplext idag.

Kan du ge några goda råd till de som jobbar med rekrytering och kompetensförsörjning?

Gör det inte mer komplicerat än vad det är. Skapa systematik och struktur. Se till att ni inte bara tänker på att rekrytera rätt person,utan även hur ni ska behålla och utveckla den personen. Och glöm inte att integrera dessa frågor så att de inte stannar på HR-avdelningen, eller kommunikationsavdelningen.Ledningsgruppen måste vara med; allt hänger ihop.

Se program för Strategisk kompetensförsörjning här.

Tips: Så förbättrar du kravprofilen och (undviker felrektyreringar)

2015-09-02 Daniel Kjellsson

Felrekryteringar är inte bara kostsamma utan ofta förekommande. Åtta av tio svenska företag har minst en gång blivit lidande av en felrekrytering, visar en studie från rekryteringskonsulten SHL.

Drygt hälften av de 500 deltagande personalcheferna anger “Fel personliga egenskaper” som orsaken till att det inte fungerat.  På delad andra plats kommer ”Fel kompetens för rollen” och ”Samarbetssvårigheter med övriga personer i arbetsgruppen”.

jobb

 

Anders Rydbacken, säljchef på SHL, menar att för lite fokus läggs på de sökandes personligheter:

– Ofta prioriterar de rekryteringsansvariga branscherfarenhet, och då är det lätt att förbise kandidatens personliga egenskaper, säger Rydbacken. De är inte sällan det viktigaste för hur personen ska lyckas i sin nya tjänst. Både när det gäller att lära sig rollen och att passa in i företagskulturen.

Nedbantade personalavdelningar och bristande kravprofiler anges som primära orsaker. En tunn personalstyrka kan vara en svår nöt att knäcka på egen hand, men kravprofilen kan genast förbättras. Nedan följer några snabba tips:

  1. Börja i god tid. Framförhållning är en nyckel till framgångsrik rekrytering. Gör en grundlig genomgång av vilken kompetens som krävs för att klara företagets och rollens utmaningar de kommande åren.
  2. “Social kompetens” och termer som “många bollar i luften” är svåra att mäta. Exemplifiera istället med situationer och uppgifter från den faktiska tjänsten och vardagen. Att ha “arbetat med 18 parallella projektbudgetar och 265 involverade projektansvariga” kan anses vara att “ha många bollar i luften” men är en tydligare beskrivning av såväl tjänsten som kravprofilen.
  3. Följ upp med en ordentlig intervju. Vrid och vänd på kompetens och erfarenhet – men också på motivationen och intresset för tjänsten.

Elena Aylott – en rockstjärna bland chefsassistenter

2015-06-15 Daniel Kjellsson

Om det är möjligt att uppnå rockstjärnestatus bland chefsassistenter torde det vara en rimlig beskrivning på Elena Aylott. Efter sju år som Executive Assistant på Oriflame Cosmetics, samt styrelseuppdrag inom EUMA Sweden, tog Elena i november 2014 nästa steg uppför karriärstegen.

Ny titel inom Oriflame är Director CEO Office och Internal Communications. I denna exklusiva intervju delar Elena med sig av sina drivkrafter och bästa råd till Sveriges chefsassistenter.

elena-aylott

Elena Aylott.

Elena, hur ser din roll ut idag?

– Jag har två medarbetare som rapporterar till mig. Vi är fortsatt ansvariga för att planera och strukturera arbete och kalender för vår vd men jag har också ett utökat strategiskt ansvar för bland annat internkommunikation och samordning av kommunikationsinsatser i bolaget.

Om vi tittar bakåt i tiden, hur kom det sig att du började som Executive Assistant?

– Jag är ursprungligen språkvetare, har en mastersexamen från Moskvas statliga universitetet och bakgrund som marknadsförare och kommunikatör. När jag först valde att hoppa på utmaningen som Executive Assistant på Oriflame var det många vänner som såg det som en steg i fel riktning. Jag tyckte precis tvärtom – att arbeta som Executive Assistant är den bästa affärsskolan man kan få.

Hur visste du det redan då?

– Jag var alltid intresserad av affären och av organisationer och visste redan då att jag själv ville bli vd en dag. För mig var det uppenbart: vart lär jag mig mest om affärsmannaskap, ledarskap och arbetet som vd, om inte precis intill (honom eller henne)?

När du först började arbeta som Executive Assistant, hur tog du dig an uppgiften?

– Jag bestämde mig för att aktivt arbeta för att bli så bra som möjligt på mitt område. Jag läste mycket, blev medlem i EUMA Sweden-nätverket (European Management Assistants) och deltog i EUMAs utbildningsträffar varje månad för att lära mig från kollegor, hela tiden bli bättre och hålla mig kontinuerligt uppdaterad. Jag tänkte att ju bättre jag kan utföra mina arbetsuppgifter, desto bättre kan jag hjälpa vår vd. Ju bättre VD presterar, desto bättre presterar företaget.

Vad är en bra Executive Assistant?

– Rollen som sådan kan vara lite mystisk. Om en Executive Assistant gör sitt jobb perfekt, blir denne per definition osynlig. Då flyter allting på precis som planerat. En Executive Assistant kan vara lite som en traditionell IT-avdelning; bara synlig när någonting går fel. Men det är ens hela syfte – att ge andra en perfekt grund att gro på.

Vad är det viktigaste i samarbetet mellan en chef och en assistent?

– Det viktigaste är tillit, totalt öppenhet och lika grundläggande värderingar i förhållningssätt till människor runt omkring. Både chefen och assistenten ska känna att det är rätt. Då törs man stå upp för varandra. En vd-assistent en av de få i bolaget som fullt förstår vad vd-skapet innebär – ensamhet och det ultimata huvudansvaret. Man ska vara på samma våglängd (on the same wave). Ibland blir det lite spooky när min chef kommer in i rummet och jag redan vet vad han kommer att säga och svarar utan att han har hunnit ställa frågan. Då brukar vi skratta mycket. Men skämt å sido, man ska nästan läsa varandras tankar och man ska vara oerhört öppen med varandra. Ofta är det bara assistenten som vågar säga sanningen till chefen. Vikten av det ska inte underskattas.

Tycker du att vd-assistenten kan ta över jobbet som vd?

– Det kan man visst! Sådana fall finns även i Sverige. Till exempel Görel Hanser som började sin karriär som Stikkan Andersons sekreterare och sedan blev vd själv. Många kallar Executive Assistent för ett dead-end jobb. Det tror jag inte alls på. Det är upp till var och en vad man gör jobbet till. Det är förstås viktig att ha en bra chef som tror på dig och hjälper dig att växa.

Vad vad bakgrunden till din senaste befordran?

– Som Executive Assistant är man ofta spindeln i nätet, en position som företag kan utnyttja för att skapa extra värde. Du har ibland ett perspektiv som ingen annan inom företaget har, du vet mer än de flesta om allt som pågår. I vårt fall fick jag först ansvaret att hjälpa vd att koordinera vår globala kommunikationskommitté. Så småningom blev ansvaret helt mitt. Genom vårt arbete i kommunikationskommittén kom det fram att vi behövde ta hand om internkommunikation på ett strategiskt sätt, som vi inte gjort tidigare. Internkommunikation är en viktig fråga som dessutom vd äger på Oriflame. Jag har jobbat med internkommunikation mycket tidigare också, dock utan det officiella mandatet. Nu ligger hela ansvaret på mig. Alla frågor som vd äger men som du som assistent kan ta ansvar för är guldlägen att växa som professionell.

På tal om kommunikation. Varför är det viktigt att slipa den egna kommunikationen?

– Som Executive Assistant har du egentligen ingen egen röst. Det du kommunicerar är, direkt eller indirekt, vds ord. Det är alltså av vikt att du inte bara är korrekt utan också på samma våglängd som din chef. Kommunikation är ett område som kan “make or break” en chefsassistent. Om din kompetens underlättar för vd eller till och med får denne att se bra ut, är det ovärderligt. Om din kompetens inte är vad den borde vara, dock – är det dags att börja jobba med det.

elena-aylott-2

Elena Aylott tar emot Företagsuniversitetets pris som Upcoming Professional of the Year 2012.

Om man som chefsassistent har ambitionen att växa på jobbet, få utökade ansvarsområden och överlag bli bättre på sitt arbete – är projektansvar en bra väg att gå?

– Verkligen bra, det är precis så jag arbetat med min karriär. Om man arbetar många år på samma arbetsplats är det lätt att bli bekväm och tappa fart. Att ta ansvar för olika projekt är ett bra sätt att lära sig nya saker, möta nya människor och komma utanför de arbetsuppgifter som man vid det laget kan utan och innan.

Om det inte finns uppenbara projekt att ta sig an, hur hittar man dem?

– Som Executive Assistant sitter du normalt redan i ledningsgruppen och känner till allt som sker runt om i företaget. Erbjud din hjälp när någonting dyker upp. Om du själv vill hitta något så rekommenderar jag alltid kostnadsbesparande åtgärder, det är svårt för någon att protestera mot ett projekt som direkt positivt påkerkar sista raden. Kan vara alltifrån inköp till konferenser till leverantörer. Vill du vara lite modigare så kan du såklart också komma mer rena affärsidéer. Tänk då inte på vad som är bra för dig, utan vad som är bra för företaget. Det ger kredibilitet.

Att hitta en billigare konferensgård är en sak, att pitcha en affärdidé en annan. Vilka är dina bästa råd till den som inte än känner sig trygg med affärskunskaperna?

– Mitt råd är att alltid ha ambitionen att förstå det du är delaktig i. Om vi förbereder handlingar inför ett möte vill jag gärna förstå dem. I början av min karriär kunde det till exempel vara att slå upp ett speciellt ord eller lära mig mer om affärsplaner och årsredovisningar. För en person som mig är det nästan provocerande att förbereda en affärsplan inför ett ledningsgruppsmöte – utan att förstå mig på affärsplaner. Att lära sig hela sitt professionella sammanhang skapar ökad förståelse och med det kommer åsikter och idéer.

Ett affärstänk, med andra ord.

– Precis. När du förstår den egna affären på djupet kommer du också att bli än mer motiverad att hjälpa denna. Nästan allt handlar om budget och hur du som enhet och ni tillsammans kan förbättra resultatet. Träna dig på att alltid påvisa affärsnyttan med alla idéer och förslag. Besparingar, förbättringar, effektiviseringar eller annat som har direkt påverkan på kundnöjdhet och resultat. När du kommit hit är du en superresurs!

Du har varit involverad i Företagsuniversitetets kurs Executive Assistant - Masterclass för chefsassistenter. Varför tycker du att det är ett bra beslut att gå kursen?

– Kursen kommer att hjälpa dig bli bättre och mer trygg inom alla nyckelområden. Områden du redan tycker att du kan bra, kommer du att slipa ytterligare. För mig som person har det alltid varit viktigt att ständigt hänga med i utvecklingen och ha uppdaterade kunskaper. Man tycker att man kan någonting utan och innan men saker förändras hela tiden och på dagens arbetsmarknad är det viktigt att vara uppdaterad. Kursen på Företagsuniversitetet tas fram tillsammans med EUMA och är alltid ajour med det senaste i vår bransch.

Vad får en chef ut av att dennes assistent går kursen?

– Det är mycket motiverande att gå kursen, att känna att man blir än bättre i sin yrkesroll och bygger ett nätverk av likasinnade. Varje gång man kommer tillbaka från en kurs har man ny motivation, inspiration och insikt. Genom Executive Assistant-kursen blir chefsassistenten ytterligare en modern resurs som varje dag arbetar för att förbättra företagets och chefens resultat. Kunskap om ekonomi, affärer och kommunikation är dessutom hörnstenar i utbildningen.

På grund av din utökade roll inom Oriflame har du nu lämnat din position i EUMA Swedens styrelse, men under dina år i organisationen mötte du fler kollegor under ett år än de flesta hinner med under en karriär. Inom vilka områden fick ni oftast ge varandra tips och råd?

– Alltifrån bästa processen för att skapa och förbereda ett konferensprogram till alla olika byggstenar kring att arbeta effektivt med styrelsearbetet. Men också lönenivåer och personlig utveckling. Man kan läsa hur mycket artiklar och böcker som helst men få av dem kan mäta sig med faktiska erfarenheter från vänner i branschen. De två viktigaste råd jag kan ge är att 1) hela tiden försöka bli bättre, genom alltifrån kurser till att helt enkelt förstå det egna företagets affär i detalj. Och 2) att kontinuerligt försöka bygga ett så starkt nätverk som möjligt. EUMA Sweden en perfekt organisation för detta.

Är du intresserad av Företagsuniversitetets utbildning Executive Assistant - Masterclass för chefsassistenter, läs mer här.

Elena Aylott hittar du bland annat på LinkedIn.