Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Blogg inom Kommunikation

Tungt för NWT-koncernen

2014-03-16 Daniel Kjellsson

I veckan presenterade NWT-koncernen sitt bokslut för 2013. Omsättning minskar med 23 miljoner kronor jämfört med året innan. Resultat efter finansiella poster var förra året 167 miljoner kronor. Att jämföra med 177 miljoner 2012.

– Den svaga annonskonjunkturen, kombinerat med de strukturella förändringarna i mediebranschen, har påverkat NWT-koncernen negativt under 2013, skriver koncernen i en kommentar. Resultatet har också påverkats av kostnader av engångskaraktär som i huvudsak hör till avslutade anställningar.

I bokslutet konstateras även att nya mediavanor gör att papperstidningarnas prenumererade upplagor minskar till förmån för webb och mobil. Jo, tack.

NWT-koncernen minskar i snitt 3,8 procent av upplagan på tidningarna under 2013. Vilken kan jämföras med branschens index på minus 3,9 procent.

Värt att notera är att kommunikationen från de traditionella medieföretag som rapporterar vikande intäkter och läsarantal inte längre försöker peka på någonting annat än att världen förändras. 

I det totala mörker som råder, är det en ljuspunkt. Enbart genom att inse att marknaden inte förändrats utan ersatts, kan företag likt NWT-koncernen återuppfinna sig själva och arbeta framåt.

Daniel Kjellsson

I NWT-koncernen ingår Nya Wermlands-Tidningen, Arvika Nyheter, Dalslänningen, Enköpings-Posten, Filipstads Tidning, Fryksdalsbygden, Hjo Tidning, Karlskoga Tidning, Karlskoga Kuriren, Mariestads-Tidningen, Nya Kristinehamns-Posten, Skaraborgs Allehanda, Provinstidningen Dalsland och Säffle-Tidningen. NWT äger dessutom 50 procent av Helsingborgs Dagblad.