Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Blogg inom Kommunikation

Språkvårdsdagen 2014: Så fungerar NLP

2014-10-07 Marie Arpnäs

Under Språkvårdsdagen 2014 fick deltagarna lära sig mer om kunskapskonceptet NLP samt dess mest effektiva strategier. Nedan följer en sammanfattning av föreläsningen, framförd av Eva Karlsson, ledarskapskonsult och NLP Master Trainer.

eva-karlsson-nlp

Eva Karlsson under Språkvårdsdagen 2014. Foto: Janis Lukas.

– NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) bygger på studier av professionella kommunikatörer och deras förmåga att skapa förändring genom sin kommunikation. Man observerar hur framstående människor beter sig, säger Eva Karlsson.

De tre initialerna representerar i turordning: 

N) Medvetna och omedvetna tankar och processer. 

L) Hur språket används och hur språket påverkar. 

P) Tanke- och beteendemönster. 

Eva Karlsson rekommenderar att man analyserar den målgrupp man riktar sig till för att kunna mötas i rätt kanal. Det finns tre olika kanaler för att ta in ett budskap, vilket är bra att känna till innan man möter mottagaren. 

Visuell

Auditiv

Kinestetisk

En visuell person föredrar "synligt seende" när den ska lära sig nya saker. Lärdom genom att se och framkalla bilder av olika händelser. 

Auditiva personer använder främst sin hörsel för att minnas något. Dessa lär sig bäst genom att lyssna till sin tränare/lärare. 

Den kinestetiska personen lär sig bäst genom att göra och känna själv. Vet vi vilka vi möter och kommunicerar på rätt sätt får man människor att känna igen sig. Igenkänning ökar mottagligheten. 

Eva betonar också vikten av att personanpassa sitt språk för att medvetet trigga motivationen och öka möjligheten att påverka. Man måste skilja på proaktiva och reaktiva människor. 

En som är proaktiv tar initiativ, går snabbt in i uppgiften, behöver inte så mkt information och får saker gjorda. Ett motiverande språk för en sådan person är "ta ansvar, skynda på, nu, ta ledningen". 

Det motsatta gäller för den reaktiva personen, som väntar på andras initiativ, ser tiden an och tar god tid på sig. Ett motiverande språk för honom eller henne är "tänk på saken, analysera det här, överväg detta". Ta därför reda på vem du ska kommunicera med - och på vilket sätt. 

– NLP säger att vi är inte som vi är utan som vi väljer att vara, avslutar Eva.