Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Blogg inom Kommunikation

Semikolon är en svensk favorit (som ofta används felaktigt)

2014-10-03 Daniel Kjellsson

Semikolon är ett populärt skiljetecken. När tidningen Språktidningen 2013 frågade sina läsare efter “sitt bästa skiljetecken” kammade semikolon hem 23 procent av rösterna (följt av tankstreck på 19 procent). Bloggen ansluter sig till supporterskaran!

En nyligen publicerad kandidatuppsats pekar dock på att semikolon sällan används på ett korrekt sätt. Alexander Katourgi vid Högskolan i Gävle har analyserat förekomsten av 2 000 semikolon. Katourgis undersökning visar att träffsäkerheten för texter publicerade på nätet i genomsnitt är 35 procent. 65 procent av de semikolon som han undersökt är således använda felaktigt.

semikolon

 

Så här säger Svenska skrivregler:

“Semikolon kan användas mellan huvudsatser när man tycker att punkt är för starkt och komma för svagt avskiljande. Det är ofta en smaksak om man ska använda semikolon i stället för punkt eller komma. Det används normalt mellan huvudsatser som har ett nära innehållsligt samband med varandra. Det markerar gränsen mellan satserna; samtidigt binder det ihop dem. Semikolon följs alltid av liten bokstav.”

 

Semikolon kan också användas vid uppräkningar för att avskilja grupper från varandra och i ordböcker. Skiljetecknet ska däremot inte användas i stället för kolon före uppräkningar, exemplifieringar och förklaringar. Det vanligaste misstaget är att använda semikolon som kolon.