Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Blogg inom Kommunikation

Robotjournalistik ersätter mänskliga skribenter

2014-03-24 Daniel Kjellsson

Mänskligheten har accepterat sin underlägsenhet gentemot datorer och robotar inom en rad områden. Vi kan inte vara snabbare matematiker, inte mer effektiva och uthålliga fabriksarbetare. Vi har dock stöttat oss gentemot att aldrig bli ersatta så fort en viss “mänsklighet” krävs.

Häromveckan krymptes dock cirkeln ytterligare när Christer Clerwall, fil doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, presenterade nya studieresultat.

Clerwall har intresserat sig för diskussionen om huruvida maskiner kan skriva bättre än människor, om människor själva får bedöma. För att besvara frågan lät han 27 studenter läsa en mjukvarugenererad text om en amerikansk fotbollsmatch – och 19 andra studenter läsa ett referat skrivet av en människa. Studenterna fick sedan kryssa i ett formulär om hur de uppfattade texten. 

Den text som skrivits med mänsklig hand vann en övertygande seger i kategorin ”trevlig att läsa”. Robottexten bedömdes som tråkig men fick fler röster i kategorier som informativ, korrekt, trovärdig, användbar och objektiv – kategorier som brukar anses vara de viktigaste för nyhetsläsare.

När samma grupp studenter, totalt 46 stycken, bads identifiera vilken av de två texterna som skrivits av en människa och vilken som var genererad av en dator, svarade ungefär hälften fel. 

Om dessa studieresultat skulle upprepa sig med en större grupp deltagare måste de anses vara minst sagt tankeväckande. Christer Clerwall går längre:

– Om journalistiskt innehåll producerat av en mjukvara inte (eller knappt) är möjligt att skilja från innehåll producerat av en journalist, och/eller bara är lite mer tråkigt och mindre trevligt att läsa, varför ska nyhetsföretag avsätta resurser till mänskliga skribenter?

 

robot

Denna bloggs författare, år 2018? Foto: Iwouldificould.

 

Vi kan dessutom utgå ifrån att mjukvaran kommer att utvecklas och förbättras.

Narrative Science och Automated Insights är två ledande företag inom den nya medieproduktion som kallas ”mjukvarugenererat innehåll” eller ”robotjournalistik”. De utvecklar artificiella intelligensplattformar som förvandlar data till berättelser och insikter. Företaget anlitas redan av ekonomisajten Forbes för att leverera marknadsprognoser.

– 90 procent av alla nyheter kommer att skrivas av maskiner inom femton år, säger Kristian Hammond, grundare av och VD för Narrative Science.

Som Christer Clerwall skriver i sin summering; i bästa fall kan datorgenererat material frigöra resurser och tillåta journalister att ägna mer tid åt kvalificerad journalistik. Samtidigt innebär datorskrivna texter att många rutinuppgifter på redaktionerna riskerar att försvinna och anställda med dem.

Med tanke på att läsarna ofta inte märker någon skillnad mellan journalist- och datorskrivna artiklar kan det bli svårt att motivera närvaron av mänskliga medarbetare som sysslar med rutinuppgifter inom siffer- och statistiktunga områden som sport, ekonomi och fastigheter.

Bli inte förvånad om denna blogg från och med nu stundtals svävar ut i vilt kreativt skrivande.

Daniel Kjellsson

 

Christer Clerwalls studie finns att läsa i sin helhet här.