Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Blogg inom Kommunikation

Omvärldsanalys en förmåga alla kan träna upp

2016-09-15 Lotta Eriksson

Omvärldsanalys som begrepp är enligt Wikipedia en ”organisatorisk aktivitet för att införskaffa underrättelser om omvärlden (till exempel kunder, konkurrenter och marknader) i syfte att positionera organisationen, dess produkter och tjänster”.

– Omvärldsanalys ska ses som beslutsunderlag och input till det strategiska arbetet. Men det är även stöd för det mer taktiska och operativa arbetet, understryker experten Johanna Laurent.

– Det finns många olika bilder av vad omvärldsanalys är. Att samla in information är en bara en liten del. Det handlar framför allt om att analysera och dra  slutsatser utifrån den egna verksamheten för att kunna agera och få konkurrensfördelar.

Johanna Laurent är något av en ”guru” på området omvärldsanalys, efter att ha arbetet med frågorna i över 15 år, bland annat på Kairos Future, i egen regi och numera på Wide Narrow Intelligence AB.

Hon tycker att organisationer har blivit bättre på att förstå vikten av omvärldsanalys de senaste åren;

– Vi har blivit allt mer mogna i takt med att omvärlden förändras allt snabbare och att informationsflödet blir större.

– Eftersom det numera finns mycket gratisinformation i open sources, förstår fler organisationer att man behöver ta ett större grepp och jobbar mer effektivt. Det är få som mäktar med att arbeta manuellt. 

– Och det blir för kostsamt att samla in massa information manuellt på olika håll i organisationen och sedan inte ha kraft att göra analyser och dra strategiska slutsatser.

En disciplin alla behöver
Även om behovet är tydligt, menar hon att det finns en hel del kvar att göra när det gäller att avsätta resurser för att genomföra arbetet på ett professionellt och effektivt sätt.

– I Sverige och övriga Europa har vi inte samma tradition som till exempel USA har. Där är det mer naturligt med underrättelser och de är mer konkurrensinriktade. I takt med ny och ökad konkurrens inser dock allt fler behovet av att tidigt se och förstå omvärldsförändringar och kunna hänga med.

Vilka är det då som behöver kunna göra bra omvärldsanalys? Enligt Johanna Laurent är det en kompetens som i princip alla behöver.

– Chefer måste förstå vad de ska ha för underlag för sina beslut och medarbetare behöver ha känselspröten ute för att ha koll på allt som händer för att kunna gör sitt jobb.

– Framför allt tycker jag att alla som jobbar med strategi, affärsutveckling och marknad är betjänta av att behärska omvärldsanalys för att fatta bästa möjliga beslut om vägval. 

Går att träna upp
Däremot, understryker hon är det här en förmåga som alla kan träna upp.

– Vissa är mer nyfikna och gör det här mer automatiskt, utan att tänka på det, medan andra kanske inte tittar så långt utanför sig själv.

– Alla kan dock, med bra verktyg och metoder, utveckla förmågan när det gäller omvärldsanalys.

– Det handlar mycket om sunt förnuft satt i system, att veta vad som är viktigt och kunna kommunicera det på ett effektivt sätt.

Johanna Laurent är kursledare för Företagsuniversitetet nya kurs Omvärldsbevakning och omvärldsanalys och hoppas bidra till att fler utvecklar sin förmåga och öka förståelsen för vikten av varför man ska jobba med omvärldsbevakning och framtidsanalys på ett systematiskt och strukturerat sätt så att det leder till bra beslut och faktiska handlingar.

Tre tips från Johanna:
1.    Börja gräv där du står. Använd den information du har, lägg fokus på analysen och agera utifrån det.
2.    Arbeta strukturerat och systematiskt med omvärldsbevakning och analys, se det inte som en ad hoc-insats.
3.    Knyt ihop säcken och kom till konkreta slutsatser – vad betyder det här för oss och vad kan vi göra för att möta utvecklingen?

Läs mer om den nya kursen här: Omvärldsbevakning och omvärldsanalys