Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Blogg inom Kommunikation

Företag vill digitalisera – men klarar inte av det

2015-06-04 Daniel Kjellsson

En global enkät från PA Consulting, citerad av Computer Sweden, visar att många företag vill digitalisera affärerna – men få klarar av att hålla sin egen tidsplan. Enkäten involverar 773 it-beslutsfattare i USA och Europa, däribland 144 i Norden.

– Medvetenheten om att digitaliseringen är nödvändig ökar, men andelen företag som digitaliserar affärerna ligger ändå kvar på samma nivå som tidigare. Därmed ökar gapet mellan ambition och faktisk nivå av digitalisering, säger Martin Exner, som är digital expert på PA Consulting Group i Sverige.

digitalisering

Foto: University of the Fraser Valley.

Rapportens ambition är att analysera korrelationen mellan nivån av digitalisering och vilka chefer som driver digitaliseringen. Analysen visar att företag där vd:n eller marknadschefen driver digitaliseringen har lättare att uppnå sina ambitioner.

– Med stöd från rätt nivå, alltså från chefer med inflytande och beslutsmakt avseende affärer och teknik, blir digitaliseringen enklare, säger Martin Exner.

Digitaliseringen sker, enligt Computer Swedens tolkning, på tre nivåer. Den första handlar om att ersätta manuella rutiner med automatiska. Den andra om införande av processer och system som stöder digitala affärer. Den tredje nivån innebär att företagen tar ett helhetsgrepp för att erbjuda produkter och tjänster i flera kanaler, i form av exempelvis självbetjäning.

– Många av företagen överdriver sin digitala förmåga. När vi talar med företagen om vad de faktiskt gör, så framgår det att företagen inte har kommit så långt som de uppger, säger Martin Exner. 

Bara en femtedel av företagen har rätt kompetens för att digitalisera. Martin Exner beskriver en situation där många företag söker febrilt efter rätt personer.

Så här svarade deltagarna på frågan: Vem driver digitaliseringen?

  • Marknadschefen: 24 procent
  • Vd:n: 22 procent
  • It-chefen: 13 procent
  • Styrelsen: 13 procent
  • Den operativa verksamheten: 8 procent
  • Kundtjänsten: 6 procent
  • Övriga: 13 procent

 

Källa: PA Consulting Group

Disclaimer: Företagsuniversitetet har inte haft tillgång till originalmaterialet från PA Consulting.