Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Blogg inom Kommunikation

En modern kommunikatör förstår samtiden och hur vi fungerar

2016-01-13

För att lyckas inom kommunikation idag krävs betydligt mer än att kunna skriva och veta i vilken kanal man ska skicka ut budskapet. I en värld där alla kan kommunicera med alla blir utmaningarna för de professionella kommunikatörerna allt större, och det är ibland svårt att navigera bland alla de möjligheter som den moderna tekniken erbjuder.

Annika Holst är kursledare i Företagsuniversitetets kurser Marknadskoordinator och Produktchefsutbildning, och berättar här om vilka kunskaper som behövs för att lyckas idag, och tipsar om hur du som kommunikatör kommer ur ”allt-i-allo”-fällan på kontoret. 

Vilka är de största utmaningarna för kommunikationsavdelningen idag?

– Vi lever i en föränderlig tid där globaliseringen har gjort vår värld både mindre och plattare, vilket innebär att vem som helst kan kommunicera genom vilken kanal som helst. Och med internet som vår tids skampåle ställs det helt nya krav på företagens CSR. Det är ”empowerment of the consumer” kan man säga. Förändringen gör också att alla anställda i företaget måste kunna kommunicera, och veta och förstå vad företaget står för med värdeord och så vidare. Det är också en utmaning för kommunikations- avdelningen att se till att den informationen finns och är enkel att ta till sig. De företag som lyckas bra idag är de som förstår sin samtid, har en känsla för hur människan fungerar och vet vilka möjligheter de ska utnyttja och inte. Och då gäller det att ha en stark och stabil strategi att stå på. Inom kommunikation så har ”bra berättelser” hamnat i fokus men här gäller det att vara relevant och intressant för att bli prioriterad, det vill säga läst.

Och hur hanterar kommunikationsavdelningen att alla i företaget ”kan kommunikation”?

Visst är det så att kommunikation är något alla i en organisation har en åsikt om, men den sämsta tänkbara situationen man kan hamna i är att man skickar runt ett material till alla och undrar vad alla tycker. Det kommunikatörerna ska kunna som resten av organisationen inte kan är att vara analytiska och strategiska kring de här frågorna.

Vilka utmaningar stöter deltagarna i dina kurser på i sitt arbete?

– Många kommunikatörer har ett brett och ofta lite luddigt ansvarsområde. Man blir väldigt operativ, springer på många bollar, släcker bränder och ibland kan det vara svårt att hinna med att arbeta med just kommunikationsstrategi och analys. Det är lätt att hamna i den situationen, men det handlar mycket om att lära sig att styra sin tid, göra medvetna val och ta ansvar för sin egen karriär.

Vilket råd brukar du ge dem?

– Att de själva ska sätta ihop en befattningsbeskrivning utifrån hur de ser på sin tjänst, vad de vill göra och hur de vill utvecklas. En sådan beskrivning blir en väldigt bra grund för ett samtal med chefen, och man kan säkerställa att man båda ser rollen på samma sätt. Med en tydlig befattningsbeskrivning blir det uppenbart för alla i organisationen vad en person ska fokusera på och prioritera och man kommer bort ifrån de känslomässiga reaktionerna som annars kan komma – ”jag tycker” och ”jag känner”. Jag har alltid, på alla mina jobb, själv fått definiera min roll.

Vilka är de viktigaste kunskaperna för att lyckas inom kommunikation idag?

– Man måste kunna lite av allt. Och man måste förstå den senaste tekniken. Även om man inte själv behöver vara expert så behöver man känna till och förstå den för att veta vilka möjligheter man har. Som med ett kylskåp – du måste förstå att ett kylskåp kyler mjölk för att kunna använda det, men du behöver inte kunna bygga ett kylskåp för det. Idag pratar man ju också mycket om Big Data, om att det finns en sådan mängd information att ta in, och för att kunna hantera det är det viktigt med kunskaper i beteendevetenskap och marknads- och dataanalys.