Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Blogg inom Kommunikation

Det är kundfokus som säljer

2015-05-19 Daniel Kjellsson

Med ökad konkurrens och allt fler likartade produkter och tjänster är det hög tid att ta kundrelationen och kundupplevelsen på allvar. Det kan vara ditt kundfokus, inte din produkt, som säljer.

Även om det skulle vara önskvärt, så finns det inte några genvägar eller quick-fix-lösningar när man vill skapa hållbar kundorientering. Det är en komplex, men långt ifrån omöjlig uppgift, att sätta kunden i fokus – på riktigt. Ada Elmgart och Eva Bloch – båda experter på att utveckla kundorienterade verksamheter – har tagit fram tre tre nycklar som öppnar upp när du vill bygga grunden för en kundorienterad verksamhet.

Eva är också kursledare under Företagsuniversitetets kurs Professionellt bemötande.

eva boch

Eva Boch och Ada Elmgart.

Steg 1) Kundinsikt – grunden för all verksamhet 

Genom att samla in information och fakta från marknaden, skaffar man sig kundinsikt och en överlägsen förståelse för kunden. 

Steg 2) Kundvärde – det unika erbjudandet 

Med denna insikt och förståelse påbörjar det interna arbetet med att utveckla produkter och tjänster som blir företagets erbjudande, med extraordinärt och kundanpassat värde.

Steg 3) Kundupplevelse – entusiastiska och återkommande kunder 

Det utgående kundvärdet och hur detta levereras och presenteras för kunden skapar själva kundupplevelsen. Ett professionellt och välkomnande bemötande stärker företagets varumärke och blir centralt. Lyckas man glädja och entusiasmera kunden samt inspirera till återköp, har man nått målet för kundupplevelsen. 

Genom att fastställa, tänka och agera utifrån dessa centrala utgångspunkter skapar och etablerar man en verkligt kundorienterad verksamhet. Grunden för att åstadkomma detta ligger i en företagskultur och ett ledar- och medarbetarskap som sätter kunden först, med insikt om att kunden är central för verksamhetens utveckling och överlevnad.

  • Läs mer om Företagsuniversitets kurs Professionells bemötande här.
  • Ada Elmgart och Eva Bloch har båda en fil kand i Social Science/Tourism Management. Ada har därutöver mångårig erfarenhet av marknadsföring, mångkulturell kommunikation och välkomnande bemötande som en del i företagskulturen. Eva har gedigen erfarenhet av att i ledande befattningar skapa, underhålla och utveckla lönsamma kundrelationer. Läs mer om Eva och Ada här.