Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Blogg inom Kommunikation

Därför älskar du din egen röst

2014-03-09 Daniel Kjellsson

Kanadensiska vetenskapliga tidskriften PLOS ONE publicerade nyligen en studie i vilken 15 män och 15 kvinnor (samtliga bosatta i Kalifornien, USA) ombads lyssna till totalt 60 inspelade röster. Och sedermera betygsätta varje röst.

Likt tidigare liknande studieresultat anses röster som uppfattas tillhöra storvuxna män och småvuxna kvinnor mest attraktiva. Nyheten i sammanhanget är hur dragna vi tycks vara till röster som påminner om vår egen.

Mest tilltalande är ett uttal som påminner om den egna dialekten och en röst som liknar den egna rösten. Deltagarna föredrog konsekvent uttal som hörde hemma i den egna regionala dialekten. En känsla av social tillhörighet tros vara förklaringen till preferensen för bekanta uttal och röster och resultatet återkom bland både kvinnor och män.

Detta gäller dock bara så länge variationerna ligger någorlunda nära varandra. När den sociala tillhörigheten inte är en faktor upplevs mer avlägsna dialekter och främmande accenter (ja, jag pratar om den där semesterflörten på Costa del Sol) som spännande och attraktiva.

Luftiga och läckande kvinnoröster ansågs mer attraktiva än knarrande diton. En läckande röst har ett hörbart luftläckage på grund av en öppning mellan stämbanden – som exempel i studien nämns Marilyn Monroe – och förknippas ofta med ungdomlighet och hälsa. En knarrande röst har låg luftåtgång och associeras ofta till en person som är trött, förkyld eller röker. Som exempel på knarrande kvinnoröster nämns systrarna Kardashian och skådespelaren Ellen Page.

På mansfronten intet nytt. Mansröster som uppfattas tillhöra storvuxna starka och friska män anses konsekvent mest attraktiva. Intressant är dock att deltagarna föredrog män som främst använde kortare ord än män som använde längre ord.

Nu väntar vi spänt på en svensk motsvarighet till denna undersökning och en marschseger för nordvästskånskan.

Daniel Kjellsson