Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Blogg inom Kommunikation

Är du russofob?

2014-06-10 Daniel Kjellsson

Nu ska vi ägna oss åt någonting så angenämt som att balansera mellan lek och allvar. I krigsmiljö!

I veckan påminde den ryska presidenten Vladimir Putins sändebud, Sergej Markov, oss om det något slumrande ordet russofobi. Den som lider av russofobi upplever en sjuklig rädsla för ryssar och Ryssland. Russofobi är belagt i svenskan sedan 2002.

Nu är det helt korrekt så att diskussionen kring Rysslands militära aktivitet mycket riktigt ökat, dels på grund av den forna supermaktens upprustning och dels på grund av oroligheterna i Ukraina. Huruvida det rättvist kan kallas russofobi eller inte låter vi vara osagt. Sergej Markov är dock säker på sin sak:

– Fem, sex länder ligger i täten när det gäller russofobin i Europa: Sverige, Polen de baltiska länderna och Finland. I Sveriges och Polens fall kan rysshatet förklaras med gamla stormaktskomplex, i Lettlands och Estlands med att det har blivit ett politiskt instrument. Av allt att döma är det Sverige och de baltiska länderna som har påverkat Finland.

Därmed basta?