Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetets blogg inom ekonomi

Många momsnyheter på Ekonomi- och redovisningsdagen

2017-10-26 Lotta Eriksson

Ekonomi- och redovisningsdagen 2017 på Fotografiska, den 25 oktober, inleddes med Skatteverkets nyhetstimme. 

Pia Blank Thörnroos rivstartade genom att ge en bild av de förändringar som föreslås i regeringens budgetproposition och som väntas gälla från den 1 januari respektive den 1 juli 2018, bland annat den ändrade beräkningen av bilförmån, det utvidgade växa-stödet och lättnader i beskattning av personaloptioner. Det sistnämnda beskrev hon som en "jättestor förändring".

– Reglerna införs för att göra det lättare för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Reglerna innebär att förmånsbeskattning av personaloptioner avskaffas om vissa villkor är uppfyllda, poängterade hon bland annat.

IMG_2876

 

Pia Blank Thörnroos gick även igenom SINK, alltså Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - som höjs med fem procentenheter, från 20 till 25 procent, den föreslagna sänkta skatten för pensionärer och den nya skattereduktionen för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

– Dessutom föreslås det slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård från den 1 juli nästa år. Det är bra att veta så att man kan informera sina anställda att det blir skattepliktigt, betonade hon.

– Skattereduktion för fackföreningsavgift har vi haft förut och nu ska det införas igen, den uppgår till 25 procent av medlemsavgiften som medlemmen betalat under året, om avgiften är minst 400 kronor.

Och sedan nämnde hon det som hon beskrev som "årets höjdare" - vad är en "normal" lunch?
– Har ni tänkt på vad dyrt det har blivit att äta lunch ute, det följer inte konsumentindex på något sätt. Det kommer ni också märka. 94 kronor i medel för en lunch är inte jättemycket. Föreskriften för kostförmån, SKVFS 2017:11, beslutas den 30 oktober. Enligt den höjs förmånsvärdet för dagens lunch med fyra kronor.

Något som hon beskrev som en glad nyhet var dock att maximibeloppet vid tjänsteresa i Sverige höjs till 230 kronor.

Pia Blank Thörnroos sade sedan att arbetsgivardeklaration på individnivå kommer allt närmare och enligt förslag införs den 1 juli 2018, för företag som är skyldiga att föra personalliggare och den 1 januari 2019 för alla andra som betlalar ersättning för arbete.

– Nu ska vi ut med Skatteverkets gamla pulserade varma hjärtat, göra en hjärttransplantation och ta in arbetsgivardeklaration på individnivå, sade hon.

Hon avslutade med en kort genomgång av hur det går med den skattefria friskvården och påpekade att "Skatteverket verkar för att det ska vara lätt att göra rätt!"

Trender inom moms
– Moms är kul, eller hur? inledde Eva Velin och fick ett samstämmigt medhåll från deltagarna på Ekonomi- och redovisningsdagen.

Hon belyste sedan nyheter och aktuella frågeställningar inom momsområdet, bland annat momsavdrag vid ny-, till- eller ombyggnad och MOSS, elektroniska tjänster.

– Huvudregeln är lokal momsregistrering och lokala momsdeklarationer, med undantaget MOSS-redovisning (mini-one-stop-shop). Det redovisas i en ny momsdeklaration till Skatteverket i Sverige, förklarade hon.

– Många företag tycker detta är jättejobbigt. Först ska man avgöra vad som är elektronisk tjänst och sedan ska man veta momssatsen i alla länder.

IMG_2886

 

Eva Velin beskrev också utlägg och vidarefakturering och gick igenom en rad vanliga fällor och fel i momshanteringen, bland annat:

  • att moms läggs på hyra fast kriterierna inte är uppfyllda (fastigheter)
  • att moms debiteras trots byggtjänst till byggföretag
  • att varuomsättningen beskattas i fel land och/eller av fel skattskyldig
  • att avdragsförbudet för moms avseende bilinköp och billeasing inte beaktas, särskilt vid korttidshyra
  • att avdrag sker för moms som inte är avdragsgill, exempelvis representation
  • att fakturering av presentkort redovisas fel
  • att utlägg inom koncerner hanteras felaktigt

Eva berättade även att hon står inför ett stort och spännande uppdrag. Inom kort ska hon flytta till Qatar och införa moms i sex arabiska länder; Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain, Saudiarabien, Kuwait och Oman.

Hållbarhetsrapportering bra för affären

– Det är inte så många nyheter inom redovisning i år, konstaterade Therése Henningsson från Grant Thornton när hon äntrade scenen efter lunchen på Fotografiskas restaurang.

Hon berättade dock om den nya lagen om hållbarhetsrapportering, som ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari i år. Lagen innebär att alla större företag ska upprätta en hållbarhetsrapport med de icke finansiella upplysningar som behövs för att förstå företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenser av verksamheten. Det kan handla om information som rör miljö, sociala förhållanden, personal, hur  man motverkar korruption och motsvarande.

Med "större företag" menas de, som de senaste två åren, har haft en nettoomsättning som uppgår till mer än 350 miljoner kronor, en balansomslutning som uppgår till mer än 175 miljoner kronor och ett medelantal anställda som är mer än 250 personer.

En hållbarhetsrapport ska bland annat innehålla affärsmodell, hållbarhetspolicy, risker och riskhantering och annat som är relevant för verksamheten.

– Många som inte är tvingade att göra hållbarhetsrapportering gör det ändå för affären, alltså inte för att följa lagen, poängterade Therése.
– Ansatsen är att upptäcka affärsmöjligheter, öka avkastningen och att bygga företagets varumärke.

IMG_2905

 

Hon gick också kort igenom den utredning som presenterades i våras, som justitiedepartementet hade beställt, kring stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden.

– Det stärka konsumentskyddet är viktigt för både enskilda bostadsrättsköpare man också för bostadsrättsföreningar, samhället i stort, byggföretagen, fastighetsmäklarna och kreditgivarna, sade hon - innan hon gick in på IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, och IFRS 9, Finansiella instrument, som ersätter IAS 39. Båda träder i kraft den 1 januari 2018.

K3 före K2 alla dagar
Caisa Drefeldt från KPMG i Göteborg berättade sedan, i ett samtal med dagens moderator Patrick Grimlund, om den första säsongen med nya K2.

Hon har i en krönika tidigare i år påpekat att flera av de aktiebolag och ekonomiska föreningar som tillämpade "gamla K2" inte har insett att BFNAR 2016:10 K2 innehåller flera förändringar i jämförelse med den norm som de tidigare tillämpade.

Framför allt, menar hon, gäller det egenupparbetade immateriella tillgångar och den strikta regeln om tillkommande utgifter som avser byggnader.

Ett problem kan vara kompetensbrist, medgav hon och rekommenderade:
– Läs vad bokföringsnämnden skriver! Själv är jag nördig och läser varje "propp" men det behöver man inte göra. Däremot är det viktigt att hänga med när det händer något i Årsredovisningslagen.

IMG_2906

 

Caisa Drefeldt nämnde även den redovisningsutredning som blivit genomförd lagmässigt, när ÅRL ändrades senast, och berättade att det kan tillföras ytterligare en kategori när del två av utredningen kommer, nämligen "mikroföretag".

Hon sade att K2 på sikt kan bli regelverket för mikroföretag och att hon tror att K2 kommer finnas kvar.

– För små företag behöver det inte vara så komplext, påpekade hon - men underströk hon tycker att K3 går före K2 alla dagar i veckan!

Arbetsglädje ger resultat på sista raden
Tid är viktigt för Leila Karchaoui, redovisningschef och financial controller på Apoteket Kronan. Hon uppmanade konferensens deltagare att uppskatta varje sekund av sina liv.

– Själv säger jag ja till allt som är roligt i livet, kommenterade hon.

IMG_2915

 

Sammanfattningsvis är relationer, balans, empati, att kunna lyssna och reflektion viktiga ingredienser för att skapa och känna arbetsglädje, enligt Leila Karchaoui, som på ett inspirerande och berörande sätt delade med sig av sina personliga och professionella erfarenheter.

– Varje frisk människa har en diamant. Var känslig men ha kontroll på dina känslor. Ladda dina egna batterier, inte bara mobiltelefonens! Boka in tid i outlook för reflektion och förbättring, stanna upp och prioritera ibland. Vad är viktigast nu? Arbetet blir ju aldrig klart, det vet ju ni ekonomer! poängterade hon bland annat.

Ett av hennes råd på vägen är att fokusera på resultat, utveckling och upplevelse i allt man gör.

Bolag - den nya tidens kofot
Ekonomi- och redovisningsdagen 2017 avrundades med en mycket tänkvärd och möjligen litet "otäck" redogörelse av den nya tidens brottslighet i form av ekonomiska bedrägerier.

Anders Björkenheim berättade bland annat hur man genomskådar falska årsredovisningar och - framför allt - hur vanliga sådana är.

IMG_2920

- Det görs, enligt Brå, 559 polisanmälningar om bedrägerier varje dag, 503 av dem är internetrelaterade och läggs ner. Kvar blir 56 anmälningar per dag, betonade han.

Anders beskrev sedan "affärsidén" med att begå kreditbedrägerier, hur enkelt man kan skapa falska identiteter och visade även exempel på vd-bedrägerier, spoofade mejl och hur lätt (och billigt) det är att "kapa en hemsida" i bedrägliga syften.

Konferensen avslutades med mingel och nätverkande och vi på Företagsuniversitetet har all anledning att tacka alla som föreläste och delade med sig av sina kunskaper på ett sådant inspirerande sätt och - förstås - alla ekonomer som trotsade regn och rusk och tog sig till Ekonomi- och redovisningsdagen 2017!