Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Almedalen

Kompetensutveckling inom säkerhet bidrar till ökad trygghet

2017-07-07 Lotta Eriksson

"Trygghetsarbete i fokus, så går vi från ord till handling." I ett panelsamtal arrangerat av Stiftelsen Tryggare Sverige i samarbete med Företagsuniversitetet, diskuterade en kompetent panel kommuners ansvar, upphandlingar och vikten av vass kompetens.

Magnus Lindgren, generalsekreterare i tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige, inledde seminariet om vad som krävs för att samhället ska kunna gå från ord till handling i arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten.

- Säkerhetsbranschen kan bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten genom att flytta fram positionerna och blir mer professionella, underströk han bland annat.

En lösning som han ser är att såväl säkerhetsföretagen som kommunerna i större utsträckning ska grunda sitt arbete på beprövade erfarenheter och aktuell forskning i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ökad kunskap och kompetens är därför av stor vikt.

 

I samtalet deltog Karin Johannesen, eventsäkerhetschef i Stockholms stad och engagerad  Företagsuniversitetets YH-utbildningar Säkerhets- och trygghetskoordinator, Johan Nilsson från Bankomat, Peter Köhler från Tempest Security, Karl-Åke Pettersson, ordförande för Tryggare SVerige och Christian Ottosson, kommunalråd (c) i Huddinge.

- Det är svårt att se hur vi ska skapa säkerhet och trygghet om inte kommunen tar ett ansvar över arbetet, sade Christian Ottosson och lyfte fram att det är en brist att kommuner inte har tydligt brottsförebyggande ansvar i dag.

Karin Johannesen, som representerade Företagsuniversitetet, konstaterade att kunskap är makt och att det tyvärr inte finns så många säkerhetsutbildningar i dag.

- Företagsuniversitetet tar ett stort ansvar och har brett program när det gäller säkerhetsutbildningar men är ganska ensamma. Det finns inte så många säkerhetsutbildningar om du inte ska bli polis, framhöll hon bland annat.
- Det räcker kanske inte att vara polis för att bli en bra säkerhetschef - god utbildning är nödvändig!

Hon gav också YH-myndigheten "en känga" eftersom inte en enda YH-utbildning inom säkerhet beviljades i år, trots utvecklingen i samhället.
- Det krävs utbildning för att ha mod att tänka och agera utanför boxen och samarbeta, underströk hon.

- Företagsuniversitet kanske är kittet, både när det gäller beställarkompetensen och utförarkompetensen, sade Magnus Lindgren.

 

Peter Köhler höll med och kunde konstatera att det utbildningsmässigt inte har skett så mycket kring exempelvis väktarutbildningar på många år. Han efterlyste också kunskap, framför allt ny kunskap, och det - menade han - ställer krav på landets utbildningsutförare.

Näringslivet har nytta av att ta större plats
- Det är en viktig pusselbit att samtliga aktörer, inklusive näringslivet, är med på banan. Näringslivet kommer se värdet av att ta en större plats i samhället, påpekade Johan Nilsson.

- Vi är traditionellt duktiga på säkerhet men har inga bra sätt att mäta trygghet. Vi kan inte heller bygga den perfekta platsen - som alla upplever som trygg - men vi kan hitta den bästa möjliga lösningen till en rimlig kostnad. Vi själva flyttar exempelvis automaterna till säkrare och tryggare platser, fortsatte han.

Karl-Åke Pettersson berättade bland annat om regeringens nya brottsförebyggande program som presenterats i år och som belyser näringslivets roll i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Han belyste även krisen inom polisen och menade att den ställer ännu högre krav på att näringslivet positionerar sig.

Karin Johannesen efterlyste avslutningsvis mer trendspaning hos alla parter när det gäller säkerhets- och trygghetsfrågor och ville angeett positivt anslag:
- Vi får aldrig tappa tron på att vi kan göra något och att vi kan gå från ord till handling!

 

 

Spara

 

Spara