Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Almedalen

Kompetensutveckling driver fortsatt innovation

2017-07-07 Lotta Eriksson

"Sveriges framtid: Innovation genom kompetensutveckling eller kompetensväxling?" var frågan när Företagsuniversitetet i samarbete med Tidningen Chef genomförde ett seminarium och panelsamtal under Almedalsveckan.

 

"Innovation, chef, ledarskap... bra panel - krispig, kunnig och ogubbig..." så twittrades det under panelsamtalet. En fullsatt sal med engagerade åhörare inledningsvis fick höra en av landets ledande lean- och innovationsexperter, Janne Lundberg, kort beskriva hur Assa Abloy på sex år kunde hamna på (och ligga kvar på) Forbes lista över de 100 mest innovativa företagen i världen, till och med före Apple.

- Sverige är bra på innovation. Vårt bistra klimat, resursbristen och vår nyfikenhet har tvingat fram problemlösningar och har bidragit till gott entreprenörskap och bra innovationskraft, menade han. 

Janne Lundberg betonade att det viktigaste inom innovation är att våga misslyckas - så mycket som 80-90 procent av tiden:
- Det är också viktigt att våga ta steget, testa nytt och att matcha ihop olika. Kunskap möjliggör det mesta, när man har kunskap vågar och vill man mer. Mångfald ger lösningar framåt! sade han.

 

Proffsig panel
I ett efterföljande panelsamtal deltog, förutom Janne själv, regeringens digitaliseringsexpert Anna Felländer, Monica Lingegård, vd för Samhall, Anna Gulliksen, kursledare på Företagsuniversitetet i strategisk kompetensförsörjning, Marie Hallander Larsson, HR-direktör vid Akademiska Hus och innan dess på Försäkringskassan.

Cissi Elwin, chefredaktör för tidningen Chef var moderator och ställde frågor kring trender inom kompetensutveckling, om det går att lära sig vara innovativ och vems ansvar det är att kompetensutveckla medarbetarna.

- Som chef behöver du fundera på hur din arbetsstyrka kan kompletteras och förstärkas, sade Anna Felländer och kom in på hur artificiell intelligens, AI, kommer att påverka oss framöver:

- De gamla reglerna att AI och robotar tar våra jobb stämmer inte. Det nya är att jobben omdesignas för mänskliga beteenden. Jobben automatiseras och de som tillkommer handlar om innovation kopplad till öppen data. Det innebär bland annat att chefer behöver fundera på hur teamet kan kompletteras och förstärkas.

Enligt Anna Felländer är dessutom en ny yrkestitel att vänta framöver: Chief Ethics Compliance Officer.

Marie Hallander Larsson påpekade bland annat att det tar tid att skapa kunskap och att företag måste ta höjd för det. Hon sade också:
- Jag stöter ofta på människor som inte får ta det ansvaret de vill och kan ta. Problemet är att det är demotiverande när man inte får ta ansvar.

Hon ville också vara konkret;
- Utvecklingssamtal är en kvarleva från 60-talet. Ta bort det! De driver ingenting om eget utvecklingsansvar! På Försäkringskassan vände vi på det - chefen är ansvarig för att ha medarbetarsamtal om medarbetare vill ha det, inte tvärtom.

- Utvecklingen går snabbt, snabbare än vi tror, medan ledningar och HR-avdelningar inte är så snabba. Det är bara en tidsfråga tills AI är en del av affärsbesluten, summerade Anna Gulliksen. Hon efterlyste också en utbildningsförsäkring för att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling.

- Normen ska dessutom vara att jag är anställningsbar, inte att jag är anställd och då måste vi jobba med kontinuerlig kompetensutveckling! underströk hon.

Monica Lingegård menade att vi ofta söker kompetens på helt fel ställen. Hon ville utmana litet och frågade retoriskt om det faktiskt råder en sådan stor brist på kompetens:

- Hur letar vi kompetenser? Letar vi på rätt ställen? Det ställs ofta krav på bred kompetens - behövs det? Med våra 20 000 anställda är vi en av landets största arbetsgivare och världsledande i att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning, berättade hon och fortsatte:

- Det är varje individs ansvar att vara i utveckling! Som arbetsgivare måste vi ställa krav och kanske fila på trygghetssystemen för att säkerställa kontinuerligt lärande.

Anna Felländer trodde avslutningsvis på statliga vouchers som ett sätt för mindre företag:
- Företag har ansvar att skapa incitament för individuellt lärande, men hur ska små företag göra? Där tror jag på statliga vouchers! Mitt råd till regeringen är att prioritera kompetensförsörjning, sade hon.

Konklusionen är att kompetensutveckling av medarbetare är lönsamt och främjar ett mer hållbart arbetsliv!

 

Spara