Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Risk för hot och våld i många myndigheter

Det finns en stor risk att myndighetsanställda utsätts för trakasserier, hot och våld. De som arbetar på myndigheter med många medborgarkontakter är särskilt utsatta. Det visar en rapport från Statskontoret, som nu uppmärksammas i tidningarna Akademikern och Publikt.

Nio av tio myndigheter anser att det finns en risk för att deras medarbetare ska utsättas för trakasserier, hot och våld från utomstående. Riskerna är störst vid myndigheter med många medborgarkontakter – som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse samt vid länsstyrelser, universitet och högskolor.

Det visar Statskontorets nya rapport "Myndigheternas arbete mot trakasserier, hot och våld", som också uppmärksammats i tidningarna Akademikern och Publikt. Resultatet bygger på en enkätundersökning med säkerhets- och personalansvariga vid 165 myndigheter i landet.

Medarbetare utsätts, enligt undersökningen, oftast för trakasserier och hot via telefon och e-post - men det förekommer också vid personliga möten. Vanligast är att man utsätts för trakasserier som okvädningsord, obehagliga anspelningar och subtila hot. Dessutom upplevs hot om självmord i samband med myndighetsbeslut som mycket obehagligt av många.

Vanligare men inte fler
Ungefär 70 procent uppger att deras medarbetare kan bli utsatta på nätet och i sociala medier, vilket medför en utmaning i det förebyggande arbetet. Gränsdragningen mellan rollen som privatperson och tjänstemannarollen är ju svår att hantera.

Statsanställda som jobbar med tillsyn och kontroll är enligt rapporten särskilt utsatta, liksom anställda inom rättskedjan. En av tre tycker att trakasserier, hot och våld har blivit vanligare de senaste fem åren, även om majoriteten inte ser någon förändring i antalet incidenter.

Utbildning en vanlig insats
Myndigheterna uppger vidare att utbildning är den vanligaste insatsen för att minska risken för trakasserier, hot och våld. Många väljer också att göra om den fysiska miljön på arbetsplatserna. En annan framgångsfaktor som Statskontoret anger är att man har en närvarande säkerhetsfunktion i kärnverksamheten.

Läs hela rapporten här

I Företagsuniversitetets kursutbud finns bland annat "Hantering av hot och våld på arbetsplatsen". Kursen, som är på en dag, riktar sig till personer inom både privat och offentlig sektor som riskerar att utsättas för hot eller våld i sitt arbete men är också anpassad för alla som ska vara till stöd för personer i en utsatt roll. Den ger praktiska verktyg att hantera situationen före, under och efter en incident. Läs mer här!