Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Gunilla Andersson har lång erfarenhet inom HR, från både privat näringsliv och offentlig sektor, där hon har växlat mellan rollerna som HR-chef, konsult och utbildare. Life Science-branschen har gått som en röd tråd genom hennes karriär. Hon har arbetat med hela HR-processen, från att attrahera och rekrytera till att avsluta anställningar. Hon är också huvudkursledare på Företagsuniversitetets utbildning ”Diplomerad HR-koordinator” och har sedan 2015 utbildat nära 300 HR-assistenter.

Gunilla till bloggen
Varför är det så roligt att utbilda inom HR?

- Det är roligt och givande att få möjlighet att bidra med förståelse för HR-området och HR-rollen. Vissa deltagare kommer till utbildningen med liten, eller ingen, erfarenhet av HR, andra har jobbat längre, men alla är så intresserade, vetgiriga, entusiastiska och vill så mycket. Jag tycker också att det är kul att se och vara en del av alla de nätverk som skapas.

Vilken är ”kärnan” i utbildningen?

- Vi ger våra kursdeltagare breda kunskaper inom HR, de får smaka på alla de väsentliga delarna i HR-arbetet. En sak jag tycker är viktig att lära ut är förståelsen för HR:s roll i organisationen. Som HR-assistent eller -koordinator är man arbetsgivarens representant, inte i första hand de anställdas. Jag brukar säga att HR inte ska ta ledarskapet från ledarna, utan bygga system som gör att ledarna kan ta hand om sina medarbetare. Det bästa för organisationen är när verksamheten och medarbetare utvecklas hand i hand, när allt hänger ihop.

Vad brukar deltagarna tycka är mest givande med utbildningen?

-  De brukar säga förståelsen för rollen som HR-assistent, att få nosa på många olika viktiga områden och de seniora kursledarnas kunskaper och erfarenhet. Och så nätverket förstås! Många av de nätverk som har uppstått i HR-assistentutbildningen lever kvar länge och deltagarna hjälper och stöttar varandra långt efter utbildningens slut.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga för en HR-assistent?

-  Det är viktigt att ha kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Man behöver ha god självkännedom eftersom man måste känna sig själv för att förstå andra och hur man påverkar personer i sin omgivning.

- Sen är det viktigt att ha integritet, att kunna skilja på att vara personlig och att vara privat, att ha en professionell identitet och en moralisk kompass.

Vilka är de viktigaste kunskaperna man behöver ha som HR-assistent idag?

-  Arbetsrätt och arbetsmiljö är basen i allt HR-arbete. Man behöver förstå hur man skapar ett hållbart medarbetarskap och en god social och organisatorisk arbetsmiljö. Men även digitalisering är viktigt idag, man bör ha förståelse för de möjligheter och förändrade arbetssätt den skapar. Och så rekrytering förstås. Det är en av de mest strategiska processerna man har i företagen och man lägger ner enorma summor på det. Och misslyckade rekryteringar kostar ännu mer.

Här kan du se programmet för "Diplomerad HR-koordinator".