6 dagar

Webbredaktör

Kommunicera effektivt och lär dig utvärdera vad som fungerar

Skapa bra och lättillgängligt innehåll som når besökaren

Bli säker på bildhantering, sökoptimering och vad som gäller juridiskt

Webbplatsen är idag ofta navet i organisationens kommunikation och kanske det främsta ansiktet utåt. Som redaktör har du den viktiga uppgiften att skapa god kommunikation som når fram till kunder och andra intressenter. På kursen "Webbredaktör" lär du dig det du behöver kunna för att bli framgångsrik.

På den här sex dagar långa utbildningen lär du dig hur webbplatser skapas och utvecklas utifrån användarnas behov och får färdigheter i att utvärdera och förbättra kommunikationen. Dessutom får du öva dina praktiska kunskaper i att skriva och använda bilder med utgångspunkt i sökmotorernas krav, i kombination med ett uttryckssätt som når fram till målgruppen. I sista delen tar vi steget ut i sociala medier och andra plattformar där du som redaktör kan nå dina målgrupper effektivt. Du får också koll på juridiken som gäller för webb och sociala medier.

Välkommen till en aktuell och uppdaterad utbildning för dig som vill skapa en framgångsrik närvaro på nätet!

För dig som vill visa upp en bättre sida
För dig som vill visa upp en bättre sida

Kursprogram - 6 dagar

Block 1

Webben som kommunikationskanal

vad utmärker webben gentemot andra kommunikationskanaler och -sätt?

Utvärdera webbens effekt

grundläggande webbstatistik

effektutvärdering

enkäter

andra utvärderingsmetoder

Utforma en användarnyttig webbplats

användarnytta

metoder och verktyg för att ta reda på användarnas behov

hur balanserar man organisationens och användarnas mål och behov?

hitta arbetssätt för att utveckla webbplatsen

Utforma en användarvänlig webbplats – "webbhantverket"

grundläggande interaktionsdesign för desktop och mobil

responsiv design och mobile first

Wireframes och sidskisser

strukturera innehåll

navigation

användartester

tillgänglighet

Block 2

Skriva för webben

skrivteknik

den journalistiska metoden

text och bild i samspel

webbmediet: stil, länkar, sökbarhet

skriva med god tillgänglighet

Sökoptimering

hur fungerar sökmotorer?

vad göra själv respektive ta hjälp med?

tänka som sökmotorn

hitta sökbegrepp

göra webbplatsens struktur sökoptimerad

skriva sökmotorvänliga texter

metadata

länkar (in, ut och inom webbplatsen)

Bildhantering

skapa bilder för webben – färg, filformat, tyngd och storlek

tänka på i bildspråk och bildmotiv

beskära bilder

Flickr och andra bild-communities

Block 3

Dialog och kommunikation med sociala medier

kommentera, svara och bemöta i sociala medier

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram och andra sociala nätverk

nyhetsvärde utifrån plattform

formulera och utforma för dialog och räckvidd

arbeta över mediegränserna

Juridik på nätet

vilka rättsområden påverkar webben?

BBS-lagen

Personuppgiftslagen

Copyright

e-post

marknadsrätt – lagvalsproblematik

Redovisning av projektuppgift

redovisning av projektuppgiften med feedback från kursledaren och gruppen

Språket på den sociala webben

Språket på den sociala webben