Kurs - 1 dag

Offentlig upphandling

nyheter i LOU från och med våren 2017

Ökade möjligheter att förhandla vid offentlig upphandling

Nya regler för ramavtal

Dynamiska inköpssystem och elektronisk upphandling

Våren 2017 kommer nya upphandlingslagar träda i kraft. Det kommer då att bli tre lagar som gäller för offentlig upphandling: lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF) och en helt ny lag, lagen om tjänste- och byggkoncessioner (LUK). De nya upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv som trädde i kraft våren 2014 och kommer att påverka hur vi får och kan genomföra offentliga upphandlingar.

På den här utbildningen går vi igenom de förändringar som gäller för lagen om offentlig upphandling (LOU). Du får teoretiska kunskaper, praktiska exempel och möjlighet till diskussion under kunnig ledning. Välkommen till en praktisk och aktuell kurs ledd av Ewa Larson, jurist med 20 års erfarenhet av offentlig upphandling.

För dig som vill handla rätt när du jobbar med LOU
För dig som vill handla rätt när du jobbar med LOU

Kursprogram - 1 dag

Vi går igenom nyheterna i Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt visar exempel och diskuterar.

Ökade möjligheter att förhandla vid offentlig upphandling

Avtal mellan offentliga aktörer

Prövning av leverantörer

Dynamiska inköpssystem och elektronisk upphandling

Förändringar i reglerna om ramavtal

Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner. Flertalet tjänsteupphandlingar får samma regler

Ett nytt upphandlingsförfarande introduceras, innovationspartnerskap

Kortare anbudstider

Förtydligande regler gällande onormalt låga anbud

Regler för ändringar av avtal

Ökade möjligheter för små- och medelstora samt nystartade företag att lämna anbud i upphandlingar

Ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet blir överordnat lägsta pris

Ökade möjligheter att ställa sociala och miljörelaterade krav samt använda miljömärken

Så förbereder du en förhandling

Så förbereder du en förhandling (FUN)