Kurs - 2 dagar

Ny som chef

Kom igång snabbt i din chefsroll

Lär dig om ledarstilar, prioriteringar och målstyrning

Så uppfyller du egna och andras förväntningar

Du som har fått förtroendet att leda en grupp medarbetare, att bli chef, har säkert många frågor som du behöver få besvarade. Vad innebär det att vara chef? Vilka förväntningar har ledningen och mina medarbetare på mig? Vågar jag släppa kontrollen och delegera arbetsuppgifter och ansvar? Hur ska jag motivera och inspirera mina medarbetare?

Den här kursen ger dig en introduktion till ledarskapet och förbereder dig för din nya roll. Du får en bild av vad det innebär att vara chef, vilka utmaningar du står inför och hur du ska klara av dem. Du får lära dig om olika ledarstilar, gränsdragningar, om motivation och inspiration, om delegering, prioritering och målstyrning. Dessutom får du göra övningar för att öka din självkännedom och därmed bli bättre på att kommunicera och interagera med dina medarbetare.

Välkommen till en intensiv och inspirerande introduktionskurs i ledarskap!

För dig som ska leda andra än bara dig själv
För dig som ska leda andra än bara dig själv

Kursprogram - 2 dagar

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Chef eller ledare?

självinsikt

första tiden som chef

vem är jag som chef?

mina medarbetare

Ledarskapsstilar och roller

"Hamburgereffekten" – representant för flera parter

att leda en grupp

ansvarsfördelning

situationsanpassat ledarskap

12.30Lunch

13.30Ledarskapsstilar och roller – fortsättning

Att vara chef och ledare

dina egna och företagets värderingar

att motivera och engagera

skapa flow

17.00Dag 1 avslutas

Dag 2

09.00Grupper

grupputveckling

olika typer av ledarskap

Konflikter

vad är en konflikt?

hur hanterar jag en konflikt?

Delegera och våga släppa kontrollen

skapa delaktighet

målstyrning

jag som förebild

11.30Lunch

12.30Kommunikation

ökad självkännedom – Joharis fönster

coachande förhållningssätt – lyssna, ställa frågor och ge feedback

16.00Kursen avslutas

Medarbetarens skyldighet

Medarbetarens skyldighet