Kurs - 2 dagar

Momshantering i praktiken

undvik fällor och fel i arbetet med mervärdesskatten

Lär dig när moms ska debiteras och vilken skattesats som gäller

Så redovisar du moms rätt

Moms i internationell handel

Du som arbetar med mervärdesskatt vet att det ibland kan vara svårt att tolka och redovisa på ett korrekt sätt. Inte minst den ökande internationella handeln och skiftande valutaregler har gjort det mer komplicerat. Goda kunskaper om mervärdesskatt är därför en bra investering för företaget.

Kursen ger kunskaper om regler och begränsningar för momsavdrag. Du får lära dig när moms ska debiteras och vilken skattesats som ska tillämpas. Du får också lära dig hur momsen hanteras vid inköp och försäljning till ett annat EU-land.

För dig som vill ha mer värde av skatten
För dig som vil ha mer värde av skatten

Kursprogram - 2 dagar

Dag 1

Grunderna för moms

skattskyldighet, undantag, ekonomisk verksamhet och omsättning

vem debiterar momsen?

när ska moms debiteras och när inträder skattskyldigheten?

moms vid internationella transaktioner

Beskattningsunderlag och skattesatser

underlag för momsen

utlägg vid vidarefakturering

uttag och underprisförsäljningar

Moms i internationell handel

regler vid varu- respektive tjänstehandel med utlandet, EU-handel, export och import

redovisning i momsdeklaration av internationella transaktioner

skyldighet att redovisa moms vid inköp av tjänster

periodisk sammanställning

Faktureringsskyldighet och fakturainnehåll

Dag 2

Avdragsrätt för moms och rätt till återbetalning av moms i utlandet

förutsättningar för avdragsrätt

begränsningar i avdragsrätten

avdragsrätt i blandad verksamhet

jämkning av tidigare avdragen moms

Beskattningsförfarande

momsredovisningsperioder

förskott och à conton

kan momsen rättas i efterhand?

öppet yrkande

skattetillägg

Moms vid uthyrning av lokal

obligatorisk skattskyldighet för vissa fastighetsupplåtelser

frivillig skattskyldighet

avdragsrätt och jämkning av moms

Omvänd byggmoms

Vanliga fel vid hantering av moms

Praktiska övningar kontinuerligt under kursen