Utbildning - 9 dagar

Kommunikatörsutbildning

en praktisk utbildning för dig som jobbar med information

Fånga intresset hos dina målgrupper

Skapa relationer med digitala kanaler

Verktyg för framgångsrik planering och genomförande

För att lyckas i rollen som kommunikatör behöver du ha kunskaper både om kommunikationens strategiska roll, t.ex. om målgrupper, relevans och planering men även om mer praktiska saker som att kommunicera på ett sätt som gör att du når fram med ditt budskap i alla kanaler.

Den här nio dagar långa utbildningen ger dig kunskaper, metoder och konkreta tips för framgångsrikt internt och externt informationsarbete. Du får finputsa dina kunskaper i både muntlig och skriftlig kommunikation samt lära dig om kommunikationsplanering och medierelationer, om digital kommunikation och grafisk formgivning.

Kommunikatörsutbildningen har funnits i många år och har ett mycket gott rykte på marknaden. Den uppdateras kontinuerligt så att innehållet alltid är relevant och aktuellt. Kursledarna är alla experter och är idag verksamma inom sina respektive områden.

Välkommen till en praktisk och inspirerande utbildning ledd av yrkeserfarna experter inom sina respektive områden!

För dig som hellre talar med än till någon
För dig som hellre talar med någon än till någon

Kursprogram - 9 dagar

Block 1

Kommunikatörens roll

vad är kommunikation?

vilket jobb ska kommunikationen göra?

mäta kommunikation

Kommunikationsplaneringens grunder

kommunikationsplanen och andra planer

vad ska vi tänka på – missar och fallgropar

kommunikationsmål

målgrupper – segmentering, avgränsning, analys

introduktion av individuell hemuppgift

PR ska driva affären

Intressenter

interna och externa målgrupper

Budskapsformulering

Medierelationer

nyhetsvärdering, pressmeddelanden och tipsmail

bygga relationer

nyhetsinventering och exklusiva införsäljningar

det nya medielandskapet – sociala medier

tio tips vid medierelationer

Interninformation

kanaler och uppföljning

Omvärldsbevakning

anpassa till målgruppen

Effektiv skriftlig kommunikation

anpassa till målgruppen

skriva intresseväckande, personligt, kortfattat och tydligt

disponera texten

metoder, exempel och skrivövningar

Block 2

Den kreativa processen

vad är kreativitet?

arbetsprocess för kommunikationsprojekt

målgruppsanalys och att skapa personas

praktiska övningar i kreativitet

Presentationsteknik och bra bilder

planera och förbereda presentationer – för mindre möten och
större sammanhang

vinna åhörarnas förtroende

välja relevant innehåll och disponera framförandet

PowerPoint-bilder som bra visuellt stöd

praktisk träning med feedback

Grafisk form

formgivning för olika målgrupper

att beställa en trycksak

Text och bild

typografi och texthantering

rubriksättning och läsbarhet

bildspråk, komposition och tryckbarhet

välj rätt bild för budskapet

att tänka på när du beställer bilder

Block 3

Digital kommunikation

strategi och hantverk för webb och digital kommunikation

webbplatsens struktur, design och funktionalitet

optimera webbplatsen för sökmotorer

sociala medier i kommunikationsarbetet

Effektiv internkommunikation

från megafon till verksamhetsstöd

kanaler för att engagera medarbetarna och stödja ledarna

interna kommunikationsplanen

mot framtiden - best practice och fallgropar

Förankra kommunikation internt

skapa engagemang

genomföra kommunikationsprojekt

uppföljning och resultat

Presentation av hemuppgiften

Varför valde du att gå Kommunikatörsutbildningen och vilken nytta har den gett dig?

Referens - Kommunikatörsutbildning