Kurs - 2 dagar

Förhandlingsteknik

vinnande strategi, taktik och argument

Bli en bättre förhandlare

Utveckla dina argument för att nå ditt mål

Hitta avgörande vinna/vinna-lägen

Alla som i sin yrkesroll har till uppgift att sälja eller göra inköp hamnar i en förhandlingssituation. Det kan handla om priser, villkor eller uppdrag. Ditt mål är att behålla de goda relationerna och samtidigt få önskat resultat. Det gäller att ha en bra strategi som tar hänsyn till både det önskvärda och det möjliga.

På den här kursen lär du dig effektiv förhandlingsteknik som leder till att alla inblandade blir nöjda. Du lär dig att behärska olika förhandlingssituationer, hantera en besvärlig motpart, få acceptans för egna förslag till lösningar samt att nå ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda. Fokus ligger på praktisk förhandlingsträning med individuell feedback av kursledaren.

Välkommen till en komplett kurs i förhandlingsteknik som ger dig fantastiska möjligheter till praktisk förhandlingsträning med individuell återkoppling!

För dig som vill få de som säger nej att säga ja
För dig som vill få de som säger nej att säga ja

Kursprogram - 2 dagar

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Introduktion

Förhandlingsprocessens 4 steg

förberedelser

genomförande

avslut

uppföljning

12.30Lunch

13.30Min förhandlingsprofil

analys av min profil som förhandlare

styrkor och förbättringsområden

hantera besvärliga situationer och människor

Målsättningar

mål

reträttmål

Argumentera rätt

förbered din argumentation

bemöta motargument

fördelar för kunden/motparten

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Kommunikation i förhandlingens olika steg

fördjupning i kommunikationsprofilerna

lyssna aktivt – både efter det som sägs och det som inte sägs

kroppsspråkets betydelse

Förhandlingscase från verkligheten

övergripande planering

upplägg strategi och taktiska val

11.30Lunch

12.30Fortsättning Förhandlingscase från verkligheten

identifiera specifika omständigheter och problem

taktiska utspel

Praktisk träning och personlig feedback

analys samt planering inför en förhandling

rollspel

feedback

summering av egna styrkor och förbättringsområden

analys av taktiska val och målsättningar

Summering

16.00Kursen avslutas