Kurs - 3 dagar

Förhandlingsteknik

vinnande strategi, taktik och argument

Bli en bättre förhandlare

Utveckla dina argument för att nå ditt mål

Hitta avgörande vinna/vinna-lägen

Som inköpare eller säljare hamnar du nästan dagligen i förhandlingssituationer. Det kan handla om priser, villkor eller uppdrag. Ditt mål är att behålla de goda relationerna och samtidigt få önskat resultat. Det gäller att ha en bra strategi som tar hänsyn till både det önskvärda och det möjliga.

På den här kursen lär du dig effektiv förhandlingsteknik som leder till att alla inblandade blir nöjda. Du lär dig att behärska olika förhandlingssituationer, hantera en besvärlig motpart, få acceptans för egna förslag till lösningar samt att nå ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda. Fokus ligger på praktisk förhandlingsträning med individuell feedback av kursledaren.

Välkommen till en komplett kurs i förhandlingsteknik som ger dig fantastiska möjligheter till praktisk förhandlingsträning med individuell återkoppling!

För dig som vill få de som säger nej att säga ja
För dig som vill få de som säger nej att säga ja

Kursprogram - 3 dagar

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Introduktion

Förhandlingsprocessen – steg för steg

förberedelser

genomförande

avslut

uppföljning

12.30Lunch

13.30Fortsättning och fördjupning förhandlingsprocessen

förberedelse – strategi och taktiska val

genomförande – möta en motpart

avslut – att skapa vinna-vinna-lägen

uppföljning

Du som förhandlare

kartlägga din egen förhandlingsstil

nyttja dina styrkor

förbättra svagheter

hantera besvärliga situationer och människor

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Kartläggning av eget case – strategi och taktik

Målsättningar

mål

styra mot mål

reträttmål

prispsykologi

Argumentera rätt

förbered din argumentation

bemöta motargument

fördelar för kunden/motparten

praktisk träning argumentation

11.30Lunch

12.30Kommunikation i förhandlingens olika steg

analys av kommunikationsprofiler

lyssna aktivt

kroppsspråkets betydelse

16.00Dag 2 avslutas

Dag 3

09.00Förhandlingscase från verkligheten – upplägg och planering

övergripande planering

upplägg strategi

taktiska val

Förhandlingscase från verkligheten – genomförande steg 1

identifiera specifika omständigheter och problem

taktiska utspel

maktspråk

feedback

11.30Lunch

12.30Praktisk träning och personlig feedback

slutförhandling

analys samt planering inför en förhandling

rollspel

feedback

summering av egna styrkor och förbättringsområden

anaslys av taktiska val och målsättningar

Summering

16.00Kursen avslutas

Så förbereder du en förhandling

Så förbereder du en förhandling (FUN)