Kurs - 1 dag

Excel - Pivottabeller

Analysera stora mängder data med Pivottabeller

Sammanställ rapporter på bara några sekunder

Skapa diagram och presentationer som underlag för analys

Excels funktion Pivottabeller är ett mycket kraftfullt och samtidigt lättanvänt verktyg för att analysera stora mängder data. Du kan snabbt sammanställa data från stora databaser på ett enkelt, elegant och överskådligt sätt.

På den här kursen lär du dig att använda Pivottabeller och diagram för att effektivt kunna hantera stora mängder data, sammanställa och presentera dem som underlag för analys. Du lär dig bl.a. att skapa Pivottabeller, använda avancerade filter, hämta externa data till Excel samt att hantera listor och tabeller på ett effektivt sätt.

Välkommen till en dag ägnad helt åt Pivottabeller och diagram!

För dig som vill hantera en massa fakta
För dig som vill hantera en massa fakta

Kursprogram - 1 dag

Listor i Excel

Grundläggande listhantering i Excel

Sortera en lista med högerklick och med Menyval

Sortera lista i flera steg

Anpassad sortering

Lägga till egna anpassade listor

Omvandla lista till tabell

Skapa tabell

Filter och filtrera med urval

Arbeta med Excel-tabeller

Tabeller

Byta namn på tabell

Formge tabell

Konvertera tabell till lista

Ta bort dubbletter

Pivottabeller

Vad är en Pivottabell?

Skapa en Pivottabell från grunden

Lägga till rader och kolumner i rapporten

Vad ska beräknas?

Olika beräkningsalternativ

Transportera en Pivottabell

Flera nivåer

Dölja och visa nivåerna

Använda Utsnitt

Uppdatera

Ändra design

Beräkningar

Gruppera data. manuellt/automatiskt

Ändra namn på grupperade data

Sortera

Ta bort Pivottabell

Pivot över flera konsolideringsområden

Pivotdiagram

Skapa Pivotdiagram från Pivottabell

Redigera Pivotdiagram

Skriva ut Pivotdiagram

Övrigt

Tips och tricks

Deltagarnas frågor